Mindeord over Niels Christian Bahnson, OZ7NB

Niels var ved sin død den 23. november 2021 Esbjergafdelingens ældste medlem. Hans interesse for radio startede allerede i begyndelsen af 1940-erne i en periode, hvor det var forbudt at have radiosendere på grund af anden verdenskrig. Niels fortalte ofte begejstret om, hvordan han var blev indfanget af amatørradio-bacillen, noget som hans forældre aldeles ikke var begejstrede for, da der gik rygter om at hans mentor, en ung sønderjysk radiotekniker med kaldesignalet OZ3ER, var vel rigelig tyskervenlig. OZ3ER blev senere mentor for mange andre radioamatører, da det med tyskervenligheden viste sig at være et rygte.

Niels beskæftigede sig med næsten alle discipliner inden for amatørradio. I sine unge år var han regelmæssig deltager i landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatørers sommerlejre. Han deltog i rævejagter, byggede radioer og eksperimenterede næsten lige til det sidste med antenner. Telegrafi var den foretrukne kommunikationsform, som Niels qua sin uddannelse som radiotelegrafist beherskede perfekt. Telegrafistuddannelsen førte ham til Grønland, noget som han gerne berettede om. Senere uddannede Niels sig som skolelærer. En uddannelse, som han bl. a. brugte til at begejstre eleverne for naturvidenskab.

Niels’s interessen for historie og sprog nød ikke kun Esbjerg afdelingen, men alle danske radioamatører, godt af. For ca. 10 år siden satte Niels sig til at skrive Esbjerg afd. historie, som rækker tilbage til 1937. Et nyligt afdødt medlem sammenfattede ved afdelingen 80-års jubilæum i 2017 historien i en fornem bog. Niels var landskendt som mangeårig redaktør af medlemsbladet OZs nostalgispalte, hvor der månedligt blev berettet fra amatørradioens historie, men også beskrevet teknik og nostalgisk radiostyr, som Niels havde en stor samling af.

Æret være Niels Christian Bahnsons minde.

Bestyrelsen for EDRs Esbjerg afdeling, OZ5ESB