Niels Krogh Hansen, OZ1IKW SK

Den 30. december sov Niels stille ind i en alder af 90 år. Niels var lille af statur, men et stort menneske med mange fantastiske egenskaber. Niels var oprindeligt uddannet folkeskolelærer fra Gedved seminarium, og her fik han smag for fysik, som blev et af hans hovedfag. I løbet af sin karriere blev han ansat på Broager skole, og her har han begejstret mange elever med sine unikke pædagogiske evner. Niels kunne ikke lade være med at engagere sig i lokalsamfundet, og ved kommunalvalget i 1974 fik han et kanonvalg og blev derved viceborgmester. I årene 1978 til 1986 var han borgmester, og han var med til at tage mange initiativer, som vi i dag kan nyde godt af i lokalsamfundet. Niels blev for alvor aktiv på radioen, da han i 1982 fik rejst en gittermast og det blev til mange forbindelser primært på cw. Niels var formand for EDR et par år fra 2000 til 2002, og i den periode var hans rolige væsen en god inspirationskilde for mange. Niels var nemlig en rigtig radioamatør, hjælpsomhed var hans kendetegn og det i mange sammenhænge. Når EDR Sønderborg var helt i front i fieldday-testerne, var det bestemt med Niels som drivkraft, og på hans fritidslandbrug kunne alt grejet opbevares. I forbindelse med spejdernes store jamboree i 2017 i Sønderborg med over 40.000 deltagere var Niels igen yderst aktiv, der blev udviklet et morsetrænerkit, og mange unge mennesker fik glæde af at svinge loddekolben under Niels’ kyndige vejledning. Niels’ helbred svigtede ham i efteråret, og som et eksempel på hans storsind donerede han alt sit grej til EDR Sønderborg. Vi er mange som savner Niels’ inspirerende evner og hans enorme hjælpsomhed.

Tankerne går til Betty og familien, som med Niels’ bortgang har mistet deres fyrtårn.

Torben, OZ6TW,

Broager.