rm valg 2022

Jeg stiller igen op til EDR’s RM, fordi jeg gerne vil fortsætte de sidste to års givende og positive arbejde for:

 • At fortsætte udviklingen af et moderne EDR, med respekt for EDR’s ånd og formål. Med ærlighed, åbenhed og ordentlig information, som essentielle værktøjer.
 • At EDR fortsat moderniseres i tæt samarbejde med IARU region 1 i #shapingthefuture projektet

    

 • At EDR er ALLE medlemmers EDR og talerør for alle danske radioamatører.
 • Et EDR der er gennemdigitaliseret, med moderne sikkert digitalt medlemssystem og webshop.
 • At EDR i stedet for en hjemmeside, får et velfungerende EDR Community, med blogs – chat – videomøde og meget mere, styret på medlemmernes præmis.
 • Et EDR, der benytter alle moderne internet platforme til hurtig og præcis kommunikation med foreningens medlemmer og potentielle medlemmer.
 • At EDR’s lokalafdelingerne bliver vores forenings lokale Lokalafdelingerne ER og SKAL være fundamentet i et moderne EDR. Det er lokalafdelingerne der via aktiviteter skal skaffe ny radioamatører, der også vil være medlemmer i EDR
 • At certifikat kandidater modtager en langt bedre uddannelse UDE i lokalafdelingerne. Det vil klæde ny radioamatører bedre på, knytte dem meget mere naturligt til en lokalafdeling
 • At EDR får en fremtidssikret økonomi, der giver medlemmerne mest for pengene. Det er nok ikke et magasin, men meget mere medlemsaktiviteter og medlemsstøtte, begge dele skal udmøntes via EDR’s lokalafdelinger.
 • At EDR’s repræsentantskab vedkender sig sit ansvar og bliver foreningens ledende organ i
 • At EDR’s repræsentantskab i samarbejde med lokalafdelingsledelserne udarbejder et strategigrundlag for foreningens udvikling, set i 5 til 10 års perspektiv.
 • At EDR etablere mere samarbejde på frekvensområdet og andet relevant, med de store toneangivende naboer (DARC & RSGB)
 • At enhver tale om vedtægts- og strukturændringer lægges væk. De giver INTET godt for EDR og nuværende vedtægter. Nu er diverse nødvendige tilpasninger / oprydninger sket i perioden 2020 – 2022.

Min interesse for vores hobby startede omkring 1967 med selvbyg af elektroniske dimser, herunder små FM sendere. Herefter fulgte medlemskab af EDR og licens i 1971. Er i dag stadig mest aktiv med loddekolben og på HF til SHF, herunder bygning og ansvar for et antal UHF repeatere, samt mange andre spændende projekter.

Foreningsarbejde har vakt min interesse de seneste år. Jeg har været medforfatter på det senest vedtagne kommissorium for Repeaterudvalget og en af drivkræfterne i den ny UHF repeater frekvensplan. Siden november 2020 har jeg været sekretær i EDR’s HB. Her her jeg fået genskabt en dokument kultur, fået moderniseret meget, men ikke alt endnu desværre. MÅLET er at vi i EDR får en rød tråd, som HB og RM kan følge, uden store arbejdsbyrder, når der kommer ny folk til.

 • Sekretær i EDR’s HB siden november 2020.
 • Medlem af VUSHF Repeatermanager i udvalget, samt Digital og MGM manager i udvalget.
 • Formand for Repeaterudvalget valgt som suppleant i 2014, indtrådt i RPU primo
 • Sekretær i OZ7IGY’s støtteforening DAVUS.

I mit civile liv Teknisk Specialist/projektleder, med ansvar for bl.a. ERTMS, GSM-R, CCTV og fibernet i et jernbaneselskab, med en fortid i landmobil udvikling og service. Jeg er enkemand og bosat i Næstved.

Vy 73 de OZ5WU, Michael