RM valg 2022

Lige om lidt er der igen valg til RM og derud af HB. I de forgangene 2 år er der i HB arbejdet med at gøre EDR mere åben og mere ud af ”farende” HB. Det vil sige at de HB-medlemmer der blev valgt for 2 år siden, har så vidt mulig prøvet at nå ud til de fleste afdelinger i deres respektive regioner.

Det har været lidt af en opgave da Corona spøgelset har til tider lavet begrænsninger. Jeg har været glad ved at komme ud til afdelingerne i min del af kredsen og hilse på medlemmerne i afdelingerne. Jeg personlig mener at, for en forening som EDR skal kunne fungere optimal, er et af kravene at HB lytter til lokalafdelingerne.

Dette for at ”stikke en finger i jorden” og høre hvad medlemmerne mener, og hvad afdelingerne evt. kan hjælpe EDR med, og hvad EDR kan hjælpe afdelingerne med. Det er også med til at øge forståelsen af hvilke problemer en lokalafdelings bestyrelse eventuel kæmper med.

Dermed ikke være sagt at EDR’s  HB kan klare alle problemer, men at de kan være sparringspartner, og måske komme med ideer. Det kan være at en anden afdeling har haft et lignende problem, og har fundet en løsning som kunne være en ledetråd til at løse problemet i den anden afd. Arbejdet i det nuværende HB har været interessant at deltage i. Det være sig med at finde løsninger på de kommende problemer når Lone på kontoret stopper en gang i fremtiden.

Hvad gør vi så? Kan kontorarbejdet gøres mere automatiseret. Hvad med QSLcentralen? Disse ting er der fundet løsningsmodeller til. Men der er mange flere ting der skal løses i det kommende år som den kommende HB skal tage stilling til. Dette arbejde er meget interessant at deltage i. Samarbejdet i det nuværende HB har været godt og jeg føler for, hvis medlemmerne ønsker det, at det måtte kunne fortsætte i de kommen to år, så EDR også i fremtiden bliver stærkere og stærkere.

Derfor stiller jeg igen op som kandidat til RM og håber på at blive valgt, måske også at blive genvalgt til det nye HB. EDR skal være samlingspunkt for samtlige radioamatører i Danmark. Jo flere vi er, jo større er mulighederne for at blive hørt.

  • Menig medlem af EDR’s HB
  • Koordinator for ATF.
  • Formand for OZ5DD EDR Billund og omegn.

Det civile liv. Jeg er nået op i pensionist alderen, og dermed mere tid til HF radioen, men før det har jeg været:

  • Tømrer og byggeleder
  • Valgt ind i BST’s bestyrelse i Vejle
  • Valgt ind i det daværende Træ industri byg fagforening som formand for arbejdsmiljø gruppen
  • Uddannet merkonom i personale adm.
  • Teknisk serviceleder på en skole
  • Og nu bygningstilsyns v. Fysiofit i Jelling

Vy 73 de OZ1HPS

Lars Henneberg