Kaj Kaalund, OZ4KAJ

RM valg 2022: OZ4KAJ Kaj Kaalund udtalelse

 

Først et hjertesuk: Det er simpelthen for dårligt, at der er så få medlemmer, der stiller sig til rådighed for Repræsentantskabet. Denne gang er der kun valg i en region. Og de fleste andre kan ikke stille “fuldt hold”.

 

Det vil jeg arbejde for i repræsentantskabet:

 • Fortsat stabilitet
  Foreningen er inde i en god periode, uden unødvendig højtråbende personfnidder. De trælse år er lagt bag os.
 • Nye medlemmer blandt de yngre årgange
  Fremme kontakten til FDF, spejderbevægelsen, skoler, Coding Pirates og tilsvarende formelle og uformelle grupper.
  Tilstedeværelse på familiemesser og lignende.
 • Styrke det lokale afdelingsarbejde
  Få gang i den direkte kontakt mellem hovedforeningen og afdelingerne.
 • Lægge mere vægt på det eksperimenterende
  Støtte afdelingerne i arbejdet med byggeprojekter
  Mange afdelinger har pæne lagre af komponenter. Kan der oprettes en komponentbørs? På hjemmesiden?
 • At vedtægternes formålsparagraf §2 holdes højt
  “At fremme forståelse, viden og tolerance gennem radiokommunikation på tværs af landegrænser, politik og religion”. Vi skal passe på med ikke at lade følelserne løbe af med os.
 • Få hjemmesiden og det øvrige medielandskab gjort mere operative ud fra brugernes ønsker
  Jeg har i indeværende periode tilbudt HB at stå for udarbejdelsen af et detaljeret liste over brugerønsker og -behov for udseende, struktur, indhold m.v. Tilbuddet står stadig ved magt, selv om jeg ikke har modtaget et svar på min første henvendelse stilet til HB.

 

Jeg mener ikke, at der er behov for den store revolution. Vi kan nå langt med små skridt i fællesskab.