Kjeld Bülow Thomsen, OZ1FF

Valgpræsentation

 

OZ1FF, Kjeld Bülow Thomsen, medl.nr. 7767.

 

Aktiv på mikrobølgebåndene fra 1,3 – 47 GHz TR/EME.

Medlem af VUSHF-udvalget, tidligere bestyrelsesformand eller -medlem i flere lokalafdelinger samt medlem af RM/HB.

 

Jeg genopstiller til RM for at støtte den positive udvikling af EDR hen imod blive en moderne organiseret og dynamisk ledet forening, som kan tilpasse sig tidens trends og samfundets udvikling til glæde for alle danske radioamatører.

 

 

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld

 

mailto:kjeld@oz1ff.dk

https://www.oz1ff.dk

+45 4021 1119