Steen Nielsen, ov7b

Mit navn er Steen Nielsen,(ov7b)medlem nr.23114,blev meldt ind i EDR i 2011.
 
Aktiv på hf bånd,contest,lighthouse.
 
Opstiller til RM med håbet om at den gode udvikling vil blive med at skinne igennem.
Vil gerne medvirke til at EDR fremadrettet bliver den forening alle ønsker.
 
Vy 73 OV7B/Steen