Fynbo, Årgang ’57, EDB-Assistent, tidligere programmør og udvikler, for nuværende terminalarbejder på Odense Fragtcentral samt halvstuderet elektroniktekniker. Mit første møde med amatørradio var JOTA i 1977. Et par år senere blev jeg aktiv på CB-båndet hvor det især var rævejagt der trak. Sendetilladelsen blev erhvervet i efteråret 1981 og den blev 5 år senere opgraderet med en udvidet teknisk prøve.

I sommeren 1983 blev jeg meldt ind i EDR, og har igennem alle årene også været tilknyttet EDR Odense Afdeling, hvor jeg over tid flere gange har været valgt ind i bestyrelsen – og har forøvrigt også været i bestyrelsen som kasserer i et par andre foreninger undervejs.

Jeg er mere tekniker og “Eksperimenterende Dansk Rodemikkel” end “Radioaktiv”, før i tiden mest på grund af begrænsede muligheder for at opsætte antenner, senere på grund af arbejde. Men jeg har altid yndet at deltage i klubarbejde, Fieldday og contest, pinsestævnerne og sommerlejrene når mulighederne har budt sig.

Jeg genopstiller til RM efter to perioder, og slutter fuldt og helt op omkring det arbejde HB gør for at modernisere EDR på alle niveauer. Det vil glæde mig at bidrage aktivt til at det fortsætter.
– Jeg ser det som væsentigt at EDR bliver forynget og revitaliseret for være attraktiv for nye og yngre medlemmer.
– Jeg ser det som meget væsentligt at EDR deltager i det internationale samarbejde der er i gang for at forny og revitalisere hele amatørradiobevægelsen.

– Jeg ser det ligeledes som væsentligt at vi i EDR vedvarende holder os på fuld omgangshøjde med de udfordringer fra bl.a. samfund og myndigheder som vi står overfor frem imod 2030’erne. – Det være sig lokalplaner der hindrer opsætning af blot rimelige antenner til amatørradio, støjplagen fra dårligt designet konsumelektronik mm, eller at beskytte vores frekvenser imod at blive inddraget til kommercielt brug. Samt ikke mindst retten til at blive hørt i forbindelse med ændringer i bekendtgørelser og love der påvirker vores mulighed for at være aktive radioamatører.
Det nuværende HB gør et kæmpe arbejde for at nå det mål, og jeg bidrager gerne til at det fortsætter.
– Jeg ser det også som væsentligt at medvirke til at gøre EDR til en god forening at være medlem af, og jeg ser gerne så mange som muligt samlet i EDR og i de lokale EDR-afdelinger
– Men jeg har også erkendt, at kan man kun gøre 49 ud af 50 tilfredse, så vil jeg hellere gøre et stykke arbejde for de 49 og være ganske ligeglad med den sidste som vil være utilfreds uanset hvad man gør, og som det vil være spild af tid og kræfter at beskæftige sig med.

Indrømmet, det gik da skide godt i EDR for 20 og 30 år siden, men det er for længst blevet fortid.
Udviklingen i samfundet har overhalet os indenom indtil flere gange og det er blevet nødvendigt at tilpasse os nye måder at gøre tingene på hvis vi skal vedblive at være en levende forening – og det skal vi!

Vy 73 de oz1etp/Lars