Ole Püschl, OZ1OP

EDR:

1500 individualister , samlet i én forening, fælles om verdens bedste hobby. – og det i et land hvor ”få har for meget og færre for lidt” – det er ikke så ringe endda.

Har vi udfordringer ? – Ja, det skal jeg love for.

Heldigvis har vi en forening, hvor der nu i en pæn lang tid har været arbejdsro og gode viljer. Det har givet medlemstilgang. Nye medlemmer og gamle medlemmer som nu igen har lyst til at være med.

Det er en god udvikling, som skal fortsætte. Vær med i fællesskabet om at bringe EDR videre ind i fremtiden. 

  • Som RM medlem vil jeg arbejde for et RM som er mere aktivt og mere bidragende til arbejdet for EDR i den kommende valgperiode.
  • Læs formandens analyse og arbejdsplan, som jeg bakker helt op om: OZ4VW, præsentation

CV:

Speciallæge. Radioamatør og medlem af EDR siden 2011. QTH Birkerød. Aktiv på HF, VUSHF og på Es’hail2.

https://www.qrz.com/db/OZ1OP

 Nuværende medlem af HB og redaktør af EDR.s hjemmeside