Flemming Hessel, OZ8XW

Valgoplæg OZ8XW

 

Det vigtigste for en forening er, at medlemmerne kan mærke, at de får noget for deres kontingent, samt at de ser sig som en del af foreningen.

Her synes jeg, at EDR de seneste år er gået i stå.

Hovedbestyrelsen har luftet mange ideer og tiltag – ofte meget ambitiøse; men det har knebet med at omsætte snak til handling.

Amatørradio er en fantastisk hobby; men den er ikke særlig kendt i offentligheden. Et problem, der ikke bare gør rekruttering af nye amatører vanskeligere; men også har betydning, når der skal søges om antennetilladelser eller løses støjproblemer.

Fancy overskrifter som “Shaping The Future” , vedtagelse af guidelines for offentliggørelse af domme i OZ, og indførelse af radioamatørernes digitale klubhus gør det ikke.

En strømlinet og digitaliseret administration kan være godt nok; men fremmer næppe kendskabet til amatørradio i offentligheden eller hjælper medlemmerne med antennetilladelser.

Et effektivt antenneudvalg og et ditto informationsudvalg kunne være et skridt i den rigtige retning.

Desværre har HB tilsyneladende ikke prioriteret den slags.

Vi har et informationsudvalg, der, så vidt jeg kan se, ikke har lavet noget i over et år, og et antenneudvalg er det ikke lykkedes den nuværende HB at stable på benene.

Hvis jeg bliver valgt ind i repræsentantskabet, vil jeg arbejde for at ændre det.

En anden ting, som jeg vil arbejde for, er at inddrage medlemmerne.

Et beslutningsreferat fra HBs møder, som i øvrigt ikke er særlig let at forstå, er ikke nok.

Der skal efter min mening i langt højere grad berettes om, hvad der sker i EDR. Månedlige (eller ugentlige) nyhedsbreve, der bredt fortæller om HBs drøftelser og tanker. Information om resultater og ikke resultater. Omtale af PR arrangementer i afdelingerne. Nyhedsudsendelser på radioen. Opslag i mailboksen osv. osv.

Kort sagt medlemspleje til alle. Både den ”der sidder alene derhjemme”, og den der kommer i lokalafdelingen.

Jeg tror på, at en indsats her vil få medlemmerne til at føle et tilhørsforhold til EDR, hvilket er en forudsætning for at finde de hænder, som ofte efterspørges, når der skal løses en opgave.

Vy 73

Flemming, OZ8XW

Medl. nr. 8737