Generalforsamling i OZ5DD EDR Billund og omegn.

Torsdag den 23. februar 2023 er der generalforsamling i OZ5DD Billund og omegn i klubhuset på Grenevej kl 19.00. Dagsorden efter lovene.
På valg i år er Næstformand/Sekretær OZ6KH - Villy og kasserer OZ1CWM - Knud, desuden en suppleant. Desuden skal der vælges revisor og revisorsuppleant.