Marconi was here !

Nyt Marconi diplom starter 1. januar 2023

Google oversættelse følger - original findes på www.arifidenza.it

"Marconi var her!" er en international amatørradiopris arrangeret af A.R.I. Fidenza Radio Club (www.arifidenza.it), tilknyttet A.R.I., Associazione Radioamatori Italiani (Italiensk Radioamateur League) med sponsorat, den historiske rådgivning og tilsynet med "Marconi Museum" (Guglielmo Marconi Foundation) – www.museomarconi.it .
Hovedformålet med denne pris er historisk at mindes og huske nogle af de vigtigste og mest betydningsfulde steder, hvor den italienske videnskabsmand og opfinder udførte mange af sine videnskabelige eksperimenter inden for radioteknik, langdistanceradiokommunikation og radioretningsfinding, eksperimenter, der i de følgende perioder, viste sig at være afgørende for den tekniske og videnskabelige fremgang og hele menneskehedens fremskridt. Prisen varer hele solåret 2023.
Hver måned er dedikeret til en specifik italiensk radio begivenhed forbundet med historien om Guglielmo Marconi, og er parret med en anden speciel Kaldesignal:

 

Month

 

Italian city

 

Event

 

Year

 

Special callsign

 

JANUARY

 

TURIN

Air – Ground radio communication experi- ments  

1915

 

II4TRN

 

FEBRUARY

 

SESTRI LEVANTE (GE)

Demonstation of blind navigation by means of radio beacons  

1934

 

II4STL

 

MARCH

 

ANCONA

Radio communication experiments with

Poldhu station (Cornwall)

 

1904

 

II4ANC

 

APRIL

 

BARI

Inauguration of the first Italian radiotele- graphic station with commercial purposes  

1904

 

II4BRI

 

MAY

 

GENUA

Switch on of the lighting system in Sidney by means of a radio beacon  

1930

 

II4GNV

 

JUNE

 

SASSO MARCONI

At Villa Griffone, first wireless contact of the

History

 

1895

 

II4SSM

 

JULY

 

LA SPEZIA

 

Experiments with the Italian military Navy

 

1897

 

II4SPZ

 

AUGUST

 

GOLFO ARANCI (SS)

Short Wave contact with Rocca di Papa

(Rome)

 

1932

 

II4GAR

 

SEPTEMBER

 

CASTEL GANDOLFO (RM)

Inauguration of the microwave full - duplex system with Vatican  

1933

 

II4CGD

 

OCTOBER

S. MARGHERITA LIGURE (GE)  

Microwave RTX experiments

 

1931

 

II4SML

 

NOVEMBER

 

COLTANO (PI)

Inauguration of the first Italian interconti- nental radiotelegraphic station  

1911

 

II4CLT

 

DECEMBER

 

CITTA' DEL VATICANO

 

Inauguration of the Vatican radio station

 

1931

 

II4CDV

 

TILDELINGSREGLER

OBJEKTIV
At udføre så mange QSO'er som muligt med de særlige mindestationer, der er anført ovenfor.

"JOLLY" STATION"
Ud over de anførte månedlige særlige kaldesignaler vil "Jolly station" IQ4FE også være i luften hele året 2023.
Kontakterne med denne station vil tillade at genoprette op til et maksimum af to ikke-kontaktede månedlige kaldesignaler i henhold til følgende regel:
- For at genvinde 1 månedligt særligt kaldesignal: mindst 3 QSO'er med IQ4FE i løbet af året er påkrævet;
- For at genskabe 2 månedlige særlige kaldesignaler: mindst 6 QSO'er med IQ4FE i løbet af året er påkrævet;

PERIODE
Fra 00.01 UTC den 1. januar 2023 til 23.59 UTC den 31. december 2023

DELTAGERE
Prisen er verdensomspændende, åben for alle licenserede radioamatører over hele verden.

MODES
CW, SSB og alle tilladte digitale tilstande, f.eks.: RTTY, FT8, JT65, JT9, PSK.

BÅND
1) HF (WARC-bånd inkluderet): 1,8, 3,5, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 50 MHz
2) VHF (144 MHz)
3) UHF (430 MHz)
4) Satellitbånd OSCAR 100, der anvender alle emissionstilstande tilladt for dette bånd og i overensstemmelse med de relevante Bandplan.
Digital OSCAR 100 godkendte tilstande inkluderer både smalbåndstilstande og bredbånds DATV over trasponder.

RAPPORTER
Kun RS(T)-rapporten er påkrævet.

BEGRÆNSNINGER OG DUPE QSO'er
Hver mindestation, såvel som "Jolly station" IQ4FE, kan kun kontaktes af den samme station (kaldesignal) én gang om dagen på det samme bånd og ved brug af den samme emissionstilstand. Enhver yderligere kontakt med den samme station på samme dag, på det samme bånd og ved brug af den samme emissionstilstand vil blive betragtet som en DUPE QSO, og dens score vil blive sat til nul point.

QSO SCORE
Hver gyldig (f.eks. ikke dupe) QSO står for:
➢                      1 point for IKKE QRP-stationer (emissionseffekt > 5 W)
➢                      2 point for QRP-stationer (emissionseffekt ≤ 5 W)

ÅRLIG SCORE
Den endelige score er summen af alle QSO-score opnået i løbet af året.

LOG
Det er ikke nødvendigt at sende log fra de deltagende stationer.
Logfilerne for de særlige mindestationer vil blive offentliggjort hver måned på den officielle hjemmeside  www.arifidenza.it. Som hovedregel vil hver månedlige log blive uploadet inden for den 10. i den følgende måned.

DELTAGELSESKATEGORIER OG PRISENS RANKLING
Der er kun én deltagelseskategori: rangering tildeles i henhold til den absolut opnåede score.

TILDELINGSBEVISER
➢                      Et deltagelsescertifikat vil blive tildelt til hver station, der har kontaktet mindst én gang hver af de tolv-prisers specielle kaldesignaler.
➢                      Et særligt certifikat (guld, sølv, bronze) vil blive tildelt til henholdsvis den første, anden og tredje bedst scorede deltager baseret på den samlede årlige score.
Alle certifikater vil blive gjort tilgængelige til download på  www.arifidenza.it
Den endelige prisplacering vil også blive offentliggjort på samme hjemmeside.

INFO OG REFERENCE-WEBSTED
Det officielle referencewebsted for information relateret til denne pris er: www.arifidenza.it

DØMNINGSANSVAR
A.R.I. Fidenza Award Committee er ansvarlig for enhver evaluering eller beslutning om aspekter relateret til prisen, herunder enhver dom om overholdelse af (eller overtrædelse af) reglerne angivet i dette dokument under aktiviteten On Air og enhver relaterede retssager.
Alle deltagere forventes at følge en respektfuld adfærd i henhold til de generelle fairplay-principper og "HAM Spirit".
I tilfælde af dokumenterede beviser for overtrædelse af reglerne angivet i dette dokument, samt i tilfælde af uretfærdig, usportslig adfærd, skal A.R.I. Fidenza Award Committee er bemyndiget til at træffe passende disciplinære handlinger, herunder nedskæring af score eller diskvalifikation. De beslutninger, som A.R.I. Fidenza-prisudvalget vil være uigenkaldeligt og ikke kan appelleres.