Invitation til DIG – EDR ENIGMA-EVENT

EDR inviterer hermed alle danske radioamatører til at deltage i ENIGMA eventen som foregår på alle radioamatør båndene i tidsrummet mellem
14. februar 00:00 UTC indtil den 28. februar 23:59 UTC

Eventen er arrangeret af EDR for at festliggøre (gen)åbningen af Post- og Telegrafmuseet som har været lukket en årrække. Den 25. februar åbner museet i nye bygninger, med nyt navn og med nye tilbud til både unge og gamle - og unge gamle - og gamle unge.
Du kan læse meget mere omkring ENIGMA - Museum for tele og kommunikation på deres hjemmeside:  https://www.enigma.dk/

I forbindelse med EDR aktiviteten udstedes der diplomer til alverdens radioamatører for kontakter med det specielle kaldesignal OZ625E som kun er aktiv i disse 14 dage. For at så mange som muligt kan få et diplom vil det være godt med en stor aktivitet blandt de danske radioamatører og derfor er også DU inviteret til at deltage. Jo flere der er i luften med kaldersignalet des flere har mulighed for at få diplom.

Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig til OZ2I Henning inden den 12. februar. Send en e-mail med dit kaldesignal, dit navn og hvilken mode du ønsker at bruge (se deltagerreglerne herunder).
Du vil så, senest den 13. februar modtage dit personlige suffiks som du skal anvende sammen med event-kaldesignalet. Du bestemmer selv hvornår, hvordan og hvorhenne du vil være radioaktiv. Eneste begrænsning er at det sker i den afsatte periode og at du selvfølgelig overholder radioamatør licens reglerne samt IARUs båndplaner for Region 1.

Generelle regler for deltagelse i ENIGMA eventen 2023

Dato og tid: 14. – 28. februar klokken 00:00 - 23:59 UTC
Bånd: 160 - 10 meter inklusiv WARC og 60m
Modes: CW, SSB, Digi, Mix
Kategori: HP (<1kW), LP (<100W), QRP (<10W) Klasse: Single operatør eller Klub/Lokalafdeling
Exchange: RS(T)
Kaldesignaler: OZ625E/xx
Tilmelding: sker til oz2i@edr.dk allersenest den 12. februar 2023 med oplysning om dit (eller klubbens/ lokalafdelingens) kaldesignal, dit navn og adresse samt e-mail adresse og også gerne hvilke modes du vil benytte. Senest 13 februar får du tilsendt dit personlige suffiks som du bruger sammen med kaldesignalet i denne periode. Desuden får du vejledning omkring aktiviteten.

Elektronisk Log i ADIF-format sendes til oz2i@edr.dk senest 2. marts 2023. Der skal altid indsendes log uanset hvor mange QSO du har kørt.

Operatør Diplom for flest QSO i hver klasse/kategori og Mode. Resultatet offentliggøres i OZ samt på EDR hjemmeside hvor vinderne kan downloade diplom.

Operatør certifikat til alle aktive operatører kan downloades fra EDR hjemmeside.

Alverdens Amatører kan opnå Diplom ved at have kontakt med OZ625E/xx stationer. Ligeledes kan de bestille QSL kort gennem ClubLog OQRS.  Diplom kan sendes med e-mail (gratis) eller med posten for 75,- kr. Kontakt diplom manager OZ4CG Carsten - oz4cg@live.dk

Alle tovejs kontakter og SWL rapporter tæller til diplomat.
Kontakt med OZ625E/xx stationer på forskellige bånd eller med forskellig mode (CW, Phone eller DIGI) tæller 1 point.   Eksempel: Kontakt med OZ625E/93 på 20m CW og 20m SSB og 20m RTTY og 40m CW giver dig tilsammen 4 points.

Der udgives tre kategorier af Diplomer:
DX:  GULD=8    -  SØLV=6    -  BRONZE=4
EU:  GULD=14  -  SØLV=10  -  BRONZE=6
OZ:  GULD=18  -  SØLV=14  -  BRONZE=8
Send din ansøgning til diplom manager OZ4CG@live.dk

Spørgsmål og tilmelding til Contestmanager, oz2i@edr.dk

73 de OZ1ACB, OZ4CG og OZ2i Henning

Web info https://www.qrz.com/db/OZ625E