WORLD AMATEUR RADIO DAY 2023 – 5P0WARD

Du inviteres hermed til at deltage.

Generelle regler for deltagelse i 5PØWARD eventen 2023

Dato og tid:  11 - 25. april

Bånd:  160 - 10 meter inklusiv WARC og 60m

Modes:  CW, SSB, Digi, Mix

Kategori:  Single operatør eller  Lokalafdeling

Exchange: RS(T)

Kaldesignal5PØWARD

Tilmelding er åben for alle licenserede radioamatører i Danmark:  Skriv til oz2i@edr.dk senest den 10. april med oplysning om dit (eller klubbens/lokalafdelingens) kaldesignal, navn og e-mail adresse.

Aktivitet:  Du skal tjekke WARD-Kalenderen inden du starter senderen, for at se om der er andre aktive i gang. Husk kun én på hvert bånd med samme Mode på samme tid. Når du ønsker at være aktiv, så opret en reservation i kalenderen med tidspunkt, bånd, kaldesignal og mode.  Kalenderen finder du på: https://www.supersaas.dk/schedule/5P0WARD/Activity  Adgangskode tilsendes de aktive operatører.

Elektronisk Log i ADIF-format sendes til oz2i@edr.dk hver dag. Navngiv loggen med dit kaldesignal samt et fortløbende nummer.  Log skal indeholde DitCall  og kun nye kontakter.

Operatør Plakette for flest QSO i hver Mode og kategori tilsendes vinderne. Resultatet offentliggøres i OZ samt på EDR hjemmeside.

Operatør certifikat til alle aktive operatører kan downloades fra EDR hjemmeside.

Min mailboks er åben for tilmeldinger !