EDR HF Field-Day

Reglerne for fieldday kan downloades fra EDR's hjemmeside, og de er uændrede fra sidste år. De findes her.

Der bliver fieldday i år da en ny manager er på plads, men på grund af det sene opslag kan der dispenseres fra den 1. August som sidste frist for at anmelde NYE kaldesignaler til Fieldday.

Det har især betydning hvor flere EDR-afdelinger går sammen om at afholde Fieldday med et fælles kaldesignal, så det kan blive meldt ud til de andre deltagere.
Det betyder også at der opfordres til at flere afdelinger går sammen om at stille op til Fieldday hvis det kniber med at mønstre mandskab/operatører til arrangementet i jeres egen afdeling.

Om logprogrammer.
Foruden en egentlig logudskrift med summarysheet, må der meget gerne indsendes ADIF-filer og Cabrillofiler. Det vil lette managerens arbejde med at behandle og gennemgå de indsendte logs.

Til loggen kan bruges OZ1IVA's logprogram FD2000, også kaldet Harbo-log, N1MM log med konfigurationsfiler til den danske Fieldday og OZ1ETP's Fynlog program der kan rekvireres hos undertegnede.

Vel mødt

Vy 73 de oz1etp/Lars
Fielddaymanager

P.S. link til Harbo-log er her

FYNlog bestillles hos edrfd@edr.dk