Prins Christian Event

Generelle regler for deltagelse i O*18CHR eventen 2023

 

Dato og tid: 9.-15. oktober 2023 klokken 00:00-23:59 UTC
Bånd: Alle radioamatørbåndene EHF-SHF-UHF-VHF-HF-MF (inklusiv WARC og 60m)
Modes: CW, SSB, DIGI
Klasse: Single operatør eller Klub/Lokalafdeling
Exchange: RS(T)
Kaldesignaler: OZ18CHR – OX18CHR – OY18CHR

Tilmelding er åben for alle licenserede radioamatører i Kongeriget Danmark: Skriv til oz2i@edr.dk med oplysning om dit (eller klubbens/ lokalafdelingens) kaldesignal, dit navn og adresse samt e-mail adresse. Så får du e-mail med vejledning omkring aktiviteten.

Aktivitet: Husk kun én på samme bånd med samme Mode på samme tid.

OZ operatør: Du skal tjekke PRINS-Kalenderen inden du starter senderen, for at se om der er andre aktive i gang. Når du ønsker at være aktiv, så opret en reservation i den rigtige kalender [MODE] med tidspunkt, bånd og dit kaldesignal. Adgangskode og vejledning tilsendes de tilmeldte operatører.

Elektronisk Log i ADIF-format sendes til oz2i@edr.dk hver gang du har været aktiv - mindst een gang dagligt.

Operatør certifikat til alle aktive operatører kan downloades fra EDR hjemmeside når aktiviteten er slut. For at betegnes som værende aktiv skal du have indsendt log(s) med mindst 30 QSO’er i alt.

Specielle QSL kort kan modtages gennem ClubLog OQRS  - OZ18CHR  OX18CHR  OY18CHR - eller ved direkte henvendelse til Allis oz1acb@wiland.dk.

Alverdens Radioamatører kan opnå et diplom ved at have kontakter med xx18CHR. Diplom kan sendes med e-mail (gratis) eller med posten for 75,- kr.  Kontakt diplom manager OZ4CG Carsten - oz4cg@live.dk

Alle tovejs kontakter og SWL rapporter tæller til diplomet.
Kontakt med xx18CHR på forskellige bånd eller med en af de tre forskellige modes (CW, Phone eller DIGI) tæller 1 point.

Der udgives tre kategorier af diplomer i hver mode:

MIX MODE:
DX:  GULD=8    -  SØLV=6    -  BRONZE=4
EU:  GULD=13  -  SØLV=9    -  BRONZE=6
OZ:  GULD=16  -  SØLV=12  -  BRONZE=8

SINGLE MODE:
DX:  GOLD=5  -  SILVER=4  -  BRONZE=3
EU:  GOLD=6  -  SILVER=5  -  BRONZE=4
OZ:  GOLD=8  -  SILVER=7  -  BRONZE=6

Send din ansøgning til diplom manager oz4cg@live.dk

Spørgsmål og tilmelding til Eventmanager, oz2i@edr.dk

73 de OZ1ACB, OZ4CG, OY1R og OZ2I Henning


Frekvensallokeringer til amatørradiotjenesten i Danmark