Uge 39 – OZ6ARC

Hej så er ugebrevet for uge 39 klar

Den 21. September havde vi almindelig klubaften, hvor alle vilde tanker var i spil, dernæst så vi også en video fra aktiveringen af Bouvet Island som tydeligt forklarede hvor fantastisk en indsats de gæve radioamatører havde ydet for at aktivere det gudsforladte sted!!!

Der blev også drøftet forskellige typer af tråd-antenner og blandt andet ”Random Wire antennen”, hvor længden IKKE må være afstemt til nogen frekvens og med en 9:1 UNUN i bunden.

Der er blevet lavet et par stykker her i klubben og blandt andet har OZ1KFY Christian lavet en udgave på godt 53 meter med ganske pænt resultat. Selve opstillingen er grundig forklaret på vores FaceBook side OZ6ARC, og tillige fine billeder der illustrerer hvordan den er sat op…her er ét af dem……

 Næste Torsdag den 28.September kl. 19:30 har vi et nyt emne på programmet. Det er John der vil holde et interessant foredrag om ”Den forkortede dipol” eller ”Antenner med fokus på forkortede dipoler”…. det lyder rigtig spændende, så mød op og få en god aften sammen med dine radioamatør kammerater i OZ6ARC…

Vy73 de OZ1BMO
Gert

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selvfølgelig fortsætter vores daglig snak på Lokalfrekvensen 145.525 MHz omkring kl.17 ...
og hver lørdag kl. 9,45 omkring frekvensen 3,707 MHz +- QRM  og / eller på 145.525 MHz !
73 og velkommen !

OZ7UE John

FaceBook side OZ6ARC