Referat fra generalforsamling 2024

Mojn Venner

Den 21. Marts havde vi generalforsamling i OZ6ARC, der blev valgt og diskuteret som det hører sig og bør og posterne fordelt.

Generalforsamlingen d.21 marts

Efter formandens beretning blev regnskabet fremlagt af kassereren Send Age OZ1LFW,
Der var overskud på regnskabet så kontingentet forsætter uændret
Der var genvalg på alle poster
Formand John OZ7UE (var ikke på valg)
Kasserer Svend Age OZ1LFW
Bestyrelsesmedlem Jan OZ2JMG
Revisor: OZ6IQ, Preben og supplant OZ2JMG Jan,
Elektronikudvalget: OZ5JAN, Jann, OZ2JMG Jan,
Initiativudvalget: OZ7UE, John og OZ1BMO Gert
Køkken: OZ1ODK, Gunnar
Klubhusansvarlig: OZ7UE,John.
Hjemmesideredaktør:  OZ9ACV Lejf
Ugebrev/OZ - redaktør: OZ1BMO /OZ7UE.
Amatørnyt - redaktør:  OZ2BBH Bent.

Under eventuelt blev vedligeholdelse af klubhuset debatteret

Vy 73 de OZ7UE John

------ ------ ------ ------ ------

Næste Torsdag d. 28. marts er der ikke møde i klubben, da vi holder påskeferie. Det næste klubmøde bliver den 4. April kl 19:30 i klubhuset, hvor vi vil snakke lidt om hvad vi har lavet i påsken og lidt reflektioner over generalforsamlingen.

Vel mødt alle sammen.

Vy73 de OZ1BMO
Gert