IARU HF World Championship 2024

Så skal vi til at tænke på planlægning af IARU HF World Championship 2024. Denne verdens-omspændende contest har til formål at give radioamatører mulighed for at træne i radiokommunikation, forbedre den enkeltes operatørteknik og giver amatører verden over mulighed for at kontakte hinanden. Det er startet af IARU (International Amateur Radio Union) og derfor lægges der især vægt på at få kontakt med IARU medlemmernes Headquarter stationer, de såkaldte HQ-stationer. De giver multiplier (bonus) point og HQ-stationerne deltager i en klasse for sig og konkurrerer således mod hinanden på verdensplan.

Contesten foregår på 160, 80, 40, 20, 15 og 10 meter båndene, SSB og CW modes må benyttes.

Den afholdes i år 13 juli kl 12.00 UTC til 14 juli 11.59 UTC og arrangeres af ARRL www.arrl.org

EDR organiserer den danske deltagelse i IARU HF World Championship. Vi deltager med kaldesignalet OZ1HQ som er et specielt klubkaldesignal, med tilladelse til at kunne bruges i hele Danmark (OZ), fra flere lokationer samtidigt. Vi har aktiveret alle bånd og begge modes de sidste mange år og det skal vi selvfølgelig også gøre i år.

Der er flere muligheder for at deltage i denne contest. Du kan deltage hjemmefra radiorummet, som ”almindelig” contester. Du benytter her dit normale kaldesignal, ligesom i enhver anden contest.

Men, som tidligere nævnt, giver denne contest også mulighed for at deltage som HQ-station. Det betyder at stationen benytter det specielle kaldesignal OZ1HQ og det giver mulighed for flere deltagere ved hver station, en slags ”klubstation”. Der er mulighed for i alt 12 HQ-stationer, en på hver bånd og mode.

I 2023 opnåede vi en flot 18’ende plads ud af 57 deltagende HQ-stationer. Der deltog 27 operatører, men der kan sagtens deltage flere. Stationerne skal jo bemandes alle 24 timer og der skal også være tid til at hygge sig ude ved radioerne. Vi skal bruge op til 12 QTH’er, der gerne skal fordeles rundt omkring i landet. Det er tilladt at køre flere modes og bånd fra samme QTH, hvis der er kapacitet til det. På hver QTH skal der være en stationsansvarlig, der sørger for at testen afvikles efter reglerne og der bliver indsendt log efter contesten. Der skal findes et passende antal operatører og det er en fordel at have en eller flere erfarne contestere, der kan hjælpe de nye i gang. Alle kan deltage uanset erfaring, men det er selvfølgelig vigtigt at der kommer masser af point i loggen!

Man kontakter undertegnede (HQ manageren) med ønske om bånd og mode, QTH for stationen, samt navn og kaldesignal på stationsansvarlig og deltagere. Jeg vil lave en retfærdig fordeling, der samtidig sørger for at vi stiller med det stærkeste hold. Hvis du mangler et hold at deltage på, så formidler jeg kontakten til en station der mangler operatører. Den endelige fordeling af bånd/modes og deltagerliste forventes klar i slutningen af maj måned. Du kan følge tilmeldingen og få yderligere informationer på www.oz1hq.dk

Jeg ser frem til at høre fra dig – 73 de OZ1ISY Søren, EDR HQ-manager hqmanager@edr.dk