Amatørradio

DDXG ANNIVERSARY DIPLOMER

Jubilæumsdiplom


Alverdens radioamatører kan opnå jubilæumsdiplom
for at have kontakt med OZ5ØDDXG i løbet af 2022 ved hjælp af CW, Phone eller
Digitale modes.


Jubilæumskaldesignalet må kontaktes én gang hver måned, på hvert bånd og med
hver modulationsart. Hver godkendt kontakt tæller 1 point.


Diplomet kan sendes med e-mail (gratis) eller med posten for 10 USD.
Ansøgning sendes vedlagt en liste med samtlige kontakter samt tidspunkt, mode og
bånd for hver enkelt til diplom manager OZ4CG Carsten – oz4cg@live.dk
Fristen for diplomansøgninger er den 31. december 2023.


DX-STATIONER:
GULD: 6 points på mindst 3 forskellige bånd
SØLV: 4 points på mindst 2 forskellige bånd
BRONZE: 2 points på mindst 2 forskellige bånd.
Præmie til den deltager med flest point blandt DX-stationerne
EU-STATIONER:
GULD: 12 points på mindst 4 forskellige bånd
SØLV: 9 points på mindst 3 forskellige bånd
BRONZE: 5 points på mindst 2 forskellige bånd.
Præmie til den deltager med flest point blandt EU-stationerne
OZ-STATIONER:
GULD: 13 points på mindst 5 forskellige bånd
SØLV: 10 points på mindst 4 forskellige bånd
BRONZE: 6 points på mindst 3 forskellige bånd.


Præmie til den deltager med flest point blandt OZ-stationerne
Spørgsmål og tilmelding hos ha@oz2i.dk


Diplom oplysninger hos oz4cg@live.dk
QSL informationer ved oz1acb@wiland.dk
73 de OZ1IKY Kenneth, DDXG formand
https://www.qrz.com/db/OZ50DDXG