Lov om radiofrekvenser, g

Radioamatørernes virke er reguleret internationalt og nationalt

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

For at kunne sende radiokommunikation, skal sendestationen have tildelt en frekvens, stationen kan arbejde på.

Tildeling af frekvenser til forskellige formål er reguleret ved en internationale aftaler administreret af ITU

Under denne administration er amatørradiotjenesten tildelt forskellige frekvensområder indenfor alle segmenter af anvendelige radiofrekvenser.

Link til INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION