DX Code of Conduct på dansk

IARU og mange andre organisationer og klubber har tilsluttet sig de 13 punkter i "DX Code of Conduct". Den originale tekst kan læses her.

 1. Jeg vil lytte, lytte og lytte endnu engang, før jeg kalder.
 2. Jeg vil kun kalde, hvis jeg kan høre DX-stationen.
 3. Jeg er kritisk omkring de informationer, jeg ser på DX-clusteret, og jeg sikrer mig, at jeg har DX-stationens rigtige kaldesignal, før jeg kalder ham.
 4. Jeg vil ikke genere DX-stationen eller dem, som kalder ham. Jeg vil ikke tune på DX-stationenes frekvens eller når han holder pause.
 5. Jeg vil vente på, at DX-stationen er færdig med sin QSO, før jeg kalder ham.
 6. Jeg vil altid sende hele mit kaldesignal.
 7. Jeg vil kalde og lytte et rimeligt stykke tid. Jeg vil ikke kalde konstant.
 8. Jeg vil ikke kalde DX-stationen, hvis han kalder en anden station.
 9. Jeg vil ikke kalde DX-stationen, hvis han spørger efter et kaldesignal, som ikke ligner mit.
 10. Jeg vil ikke kalde, når DX-stationen spørger efter stationer fra et andet geografisk område end mit.
 11. Når DX-stationen kalder mig, vil jeg ikke gentage mit kaldesignal, med mindre jeg tror, at han har opfattet det forkert.
 12. Jeg vil være taknemmelig, hvis jeg gennemfører en QSO med DX-stationen.
 13. Jeg vil respektere mine medamatører og gøre mig fortjent til deres respekt.