Introduktion til satellitter

At køre over satellit er en spændende og udfordrende del af amatørradio. Satellitter har været en del af radioamatørernes verden siden Oscar 1 blev sendt i kredsløb om Jorden i 1961. Radioamatørerne har mulighed for at udvide deres rækkevidde ved satellittens hjælp. Når en radioamatør sender via en LEO (Low Earth Orbit) satellit, som befinder sig 1000 km over Jordens overflade, får han/hun et kæmpe dækningsområde! Næsten alle satellitter, som kommunikerer på amatørbåndene, har et kommercielt formål foruden amatørradio. Det kan være et universitet, hvor de studerende bygger en cubesat (10 cm x 10 cm x 10 cm), som indeholder et videnskabeligt eksperiment. Den lille satellit sender telemetri ned til Jorden og har en 2m/70cm transponder indbygget. I den anden ende af skalaen har vi QO-100, som er en stor og dyr TV-satellit, hvor radioamatørerne har fået stillet en af transponderne til rådighed.

Oversigt

Figur 1.
Figur 2.

Forkortelser og begreber

Beacon er en radiosender om bord på satellitten. En beacon udsender satellittens kaldesignal hele tiden, og det bruges til at identificere satellitten. Footprint er satellittens dækningsområde. Kun stationer, som befinder sig i satellittens footprint, kan kommunikere over den. Figur 3 og figur 4 viser forskellige footprint. Højde over Jorden (altitude) er den korteste afstand mellem satellitten og Jordens overflade. Afstanden fra radioamatørens QTH til satellitten kan sagtens være meget længere! LEO betyder Low Earth Orbit. Den officielle definition af LEO er en satellit, som befinder sig 100 – 2000 km over Jordens overflade. I amatørradio vil en LEO befinde sig 500-1200 km over Jorden som vist på figur 2. Transponder er en sender/modtager om bord på satellitten. Transponderen modtager et bestemt frekvensområde og genudsender det i et andet frekvensområde. Eksempel: Transponderen på LEO satellitten AO-91 modtager på 435 MHz og genudsender signalet på 145 MHz. Det betyder, at en station på Jorden skal sende til satellitten (uplink) på 435 MHz og modtage satellitten (downlink) på 145 MHz. Telemetri er data fra satellitten, som sendes til Jorden via radio. Det kan være temperatur, batterispænding og mange andre målinger. GEO (Geostationær) er når satellitten følger Jordens rotation, og derfor synes at stå stille på himlen, se figur 2. Uplink er radiokommunikation fra Jord til satellit. Downlink er radiokommunikation fra satellit til Jord.
Figur 3. LEO footprint (AO-91)
Duplex er at kunne sende og modtage på samme tid. Ved satellitter kan dette kun lade sig gøre ved at anvende forskellige frekvenser til uplink og downlink. Eksempel: LEO satellitten FO-29 har uplink på 145 MHz og downlink på 435 MHz. Eksempler på VHF/UHF transceivere, som kan køre duplex: Yaesu FT-847, Kenwood TS-2000, Icom IC-9700. Ved Half-duplex kan man hele tiden høre satellittens downlink, men kun den ene part kan tale; den anden part lytter imens. Sådan foregår en samtale over en amatørsatellit. Half-duplex har den fordel, at begge parter i en QSO hele tiden ved, hvordan de lyder på satellitten. En anden fordel er, at du kan høre, om andre amatører forsøger at sende over satellitten samtidigt med dig. Full duplex er når begge parter kan tale og lytte på samme tid. Eksempel: en telefonsamtale.
Figur 4. GEO footprint (QO-100).
Doppler-effekt er det fænomen, at en signalkilde i bevægelse tilsyneladende øger frekvensen, når den nærmer sig modtageren, og tilsvarende mindsker frekvensen, når den fjerner sig fra modtageren. Frekvensændringen er større, jo hurtigere signalkilden bevæger sig i forhold til modtageren. Eksempel 1: Det lyder som om frekvensen på sirenen stiger, når en ambulancen nærmer sig iagttageren, og falder, når den fjerner sig fra iagttageren. Eksempel 2: En LEO satellit har et doppler-skift på 18 kHz på 435 MHz, når den passerer hen over din QTH. Eksempel 3: En geostationær satellit har ikke doppler-effekt, da satellitten står stille i forhold til en iagttager på Jorden. Doppler-effekten kan udlignes ved at ændre transceiverens sendefrekvens (eller dens modtagefrekvens), enten manuelt eller ved hjælp af et computerprogram, som styrer transceiverens frekvens via CAT (Computer Aided Tuning).

Links

AMSAT blev stiftet i 1969 i USA. Forkortelsen AMSAT står for AMateur radio SATellite corporation. https://www.amsat.org/ Britiske AMSAT: https://amsat-uk.org/ Websiden hos AMSAT-DL handler meget om QO-100, da AMSAT-DL står for for tekniske side af transponderen: https://amsat-dl.org/en/ AMSAT-OZ er nedlagt, men OZ7SAT-gruppen er aktiv i Tårnby OZ7AMG: https://www.amsat.dk/ Svenske AMSAT-SM: https://www.amsat.se/ N2YO.com satellite tracking: https://www.n2yo.com/satellites/?c=18 Side med 3D-tracking af alle slags satellitter: http://www.satflare.com/ Eksempel: Tracking af RS-44 på siden: http://www.satflare.com/track.asp?q=44909#TOP AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page: https://www.amsat.org/status/ Satellit tracking på Android smartphone: AMSATDROID FREE Satellit tracking på iPhone: Look4Sat Forfatteren har ikke prøvet denne app - har du erfaring med den?