DMR håndstation TYT MD-UV380

I denne artikel vil jeg give nogle tips, så du hurtigt kan komme på DMR-nettet og få nogle QSOer med andre radioamatører. En håndstation som TYT MD-UV380 er et godt valg som din første DMR-radio, da prisen er fornuftig (975 kr) og forhandleren har lagt en kodefil ind i radioen. Foruden DMR kan MD-UV380 køre FM modulation - så kan du også tale over de analoge repeatere.
Figur 1. TYT MD-UV380 håndstation.
En speaker-mike er nyttig, så kan du lade radioen stå på bordet, mens du taler i mikrofonen. Jeg anskaffede denne her (figur 2), som også kaldes for en monofon.
Figur 2. Speaker-mike.

Lyt til en DMR repeater

Figur 3. Grundlæggende betjening
Tænd for MD-UV380 ved at dreje på "Tænd/sluk". Vi vil nu indstille MD-UV380 til at modtage den lokale DMR-repeater, så du kan lytte til trafikken i forskellige talegrupper.
Figur 4. Display.
Displayet ser ud som vist på figur 4. Øverste linie er den valgte talegruppe (Thyholm LOK) og nederste linie er den valgte DMR-repeater (Thyholm). "D" peger på talegruppen, og det betyder, at du nu lytter til denne talegruppe. Du vil også sende til denne talegruppe, hvis du trykker på PTT knappen. Du kan vælge en anden talegruppe ved at dreje på kanalvælgeren. Hvis talegruppens navn er længere end displayet kan vise, vil navnet (efter et par sekunder) scrolle hen over skærmen Midterste linie er navnet på en analog repeater. På figur 4 er den ikke aktiv, men ved at bruge piltasterne kan du vælge Vejrhoej og lytte til den. Der vil fremkomme et "A" foran repeaterens navn.
Figur 5. Knapper til navigation.

Vælg repeater

I TYT radioer kaldes en repeater for "Zone". At vælge en DMR-repeater betyder, at man skal vælge en Zone. Det beskriver jeg i det følgende. Tryk først på den grønne "Confirm" knap, så fremkommer hovedmenuen.
Figur 6. Hovedmenu.
Figur 6. Vælg "Zone" med piltasterne og tryk "Confirm". Herved fremkommer en undermenu.
Figur 7. Undermenu.
Figur 7. Her vælger du "Zonelist" og trykker "Confirm".
Figur 8. Valg af repeater.
Figur 8. I denne menu vælges repeateren. Bemærk, at en Brandmeister repeater (Frederikshavn) også kan vælges. Med piltasterne vælger vi Stovring repeateren, som kører almindelig DMR. Tryk på "Confirm".
Figur 9. Stovring sættes til "On".
Nu fremkommer figur 9. Her skal du bekræfte, at Stovring er valgt. Vælg "On" og tryk "Confirm".
Figur 10. Dit valg af repeater bekræftes.
Figur 10. MD-UV380 bekræfter nu dit valg. Efter 3 sekunder går displayet tilbage til normal som vist på figur 11.
Figur 11. Stovring er valgt som DMR-repeater.
Figur 11. Nu er Stovring valgt som repeater. Du kan vælge talegruppe ved at dreje på kanalvælgeren.

Indkode DMR-ID

For at kunne sende på DMR-nettet skal du indkode dit DMR-ID i MD-UV380. Du henter dit DMR-ID på denne side. Her er en dansk vejledning.
Figur 12. USB-kabel
Når DMR-ID skal indkodes i MD-UV380, skal radioen forbindes til en PC med det USB-kabel, som vist på figur 12. Kablet medfølger, når du køber radioen. DMR-ID og kaldesignal indkodes ved at kopiere radioens kodefil (kaldes også for codeplug) over på PC'en. Dernæst indsættes DMR-ID og kaldesignal i kodefilen ved hjælp af et redigeringsprogram. Til slut downloades kodefilen til MD-UV380. Det nemmeste er at bede forhandleren om at gøre dette, eller spørge en amatørradio-kollega om hjælp. Her kan der være god bistand at få i en radioklub under EDR. Selv om du indkoder dit kaldesignal i radioen, bliver det ikke sendt til den radioamatør, som du snakker med - kun DMR-ID bliver overført. Når du taler med andre radioamatører, vil deres DMR-ID vises på displayet, men ikke deres kaldesignal. For at få kaldesignaler vist på radioens display skal der downloades en CSV-fil til din radio. Filen indeholder tusindvis af DMR-ID'er og de tilsvarende kaldesignaler. Informationerne i filen sætter din radio i stand til at vise modpartens kaldesignal på displayet. Filen kan fås ved at spørge efter den i Facebookgruppen DMR Radio Danmark. Her kan du også få hjælp til at installere den.

Udlæse DMR-ID

Du skal igennem nogle menuer for at udlæse kaldesignal og DMR-ID i MD-UV380: Menu > Utilities > Radio info > My Number > View?
Figur 13. Udlæsning af call og DMR-ID.
Figur 13 viser et eksempel på en udlæsning. Kaldesignalet betegnes "Name" og DMR-ID kaldes for "Number". Udlæsningen vises i 10 sekunder, derefter vender displayet tilbage til normal.