Forbered dig til D-prøven

D-prøven er den nemmeste prøve at bestå. Du kan forberede dig til D-prøven på forskellige måder. I denne artikel gennemgår jeg 5 veje til forberedelse. Til sidst får du nogle tips til selve prøven.
  1. Læse Vejen til sendetilladelsen
  2. Videoer
  3. Deltage i et kursus
  4. Gennemgå tidligere prøver
  5. Snak med en radioamatør

Læse Vejen til sendetilladelsen

Figur 1. Vejen til sendetilladelsen (lærebog).
Du bør anskaffe Vejen til Sendetilladelsen, 8. udgave. Bogen koster 149 kr. og er på 120 sider. Den købes hos EDR-shop eller lånes på biblioteket. Den fås også som lydbog og i en udgave med blindeskrift. Vejen til Sendetilladelsen er en lærebog, som omhandler teorien til de 3 forskellige certifikater (D-certifikat, B-certifikat og A-certifikat). Det gode ved bogen er, at hvert afsnit er mærket med et bogstav som viser, hvilket certifikat afsnittet er relevant for.
Figur 2. Dette afsnit er pensum til D-certifikat.
Figur 2 viser et afsnit fra Vejen til sendetilladelsen, som handler om QSO-teknik. Dette afsnit er relevant til D-prøven. Afsnittet er mærket med bogstavet D.
Figur 3. Dette afsnit er pensum til A, B og D certifikat.
Figur 3 viser et afsnit fra Vejen til sendetilladelsen, som er relevant for alle 3 prøver og mærket med bogstaverne D B A.

Videoer

En anden måde af forberede sig på er at se videoer, som er beregnet til undervisning i D-certifikat. Her er en liste over videoer på dansk:

Deltage i et kursus

Det er en super ting at deltage i et kursus, som forbereder deltagerne til licensprøven. Kurset vil normalt blive afholdt i en lokalafdeling af EDR. Du kan finde EDR's afdelinger på denne side: Lokalafdelinger i EDR. Det er en god ide at kontakte formanden eller sekretæren i afdelingen for at høre, om de afholder et kursus. De bliver glade for din henvendelse!

Gennemgå tidligere prøver

At gennemgå tidligere prøver giver dig en fornemmelse af, om du er klar til at gå op til den rigtige prøve. Hvis du prøver kræfter med nogle gamle prøver til D-certifikat, og du består de fleste, viser det, at du er godt inde i stoffet. Du vil have en god chance for at bestå den rigtig prøve.

Snak med en radioamatør

En god mulighed for forberedelse til licensprøve er at snakke med en radioamatør, som kender teorien. Han eller hun ved, hvad prøven kræver, og kan forklare tingene stille og roligt. Du kan stille spørgsmål og få dem besvaret. Du kan gennemgå tidligere prøver sammen med ham/hende.

Selve prøven

Figur 4. Screen-dump fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.
Tid og sted for prøven offentliggøres på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside som vist på figur 4. Prøven afholdes i en EDR-afdeling eller ved et stævne for radioamatører. Prøverne er åbne for alle, som har tilmeldt sig. Du skal tilmelde dig 14 dage før prøven afholdes, samt betale et gebyr. Du behøver ikke medlemskab af EDR for at deltage i en prøve. Du skal selv tilmelde dig prøven på denne side hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Du skal vise ID (pas, kørekort eller sundhedsbevis) for at få adgang til prøvelokalet. Som hjælpemiddel må du medbringe en almindelig lommeregner. Du må ikke medbringe en mobil, smart-phone, laptop eller iPad i prøvelokalet.
Figur 5. Spørgeskema til certifikatprøve.
En certifikatprøve varer 90 minutter. Prøven til D-certifikat består af 20 spørgsmål, hvor mindst 15 spørgsmål skal besvares rigtigt for at bestå. Du skal besvare spørgsmål 1-20 på spørgeskemaet (se figur 5). Spørgsmålene 21-50 vedrører andre prøver, og dem skal du ikke besvare. Enkelte prøvedeltagere vælger at tage både D-certifikat og B-certifikat ved den samme prøve. Hvis det er dit ønske, skal du besvare spørgsmål 1-36. Endelig kan det lade sig gøre at erhverve A-certifikat ved en prøve. Så skal du du besvare alle 50 spørgsmål på spørgeskemaet. Link: Spørgeskema fra en amatørradioprøve (PDF) Hvert spørgsmål har 4 mulige svar. Dit svar skrives på et svarskema (figur 6), som skal afleveres til den person, som er ansvarlig for prøven. Selve spørgeskemaet må du gerne tage med hjem, når prøven er slut.
Figur 6. Svarskema til certifikatprøve (foto: amatorradio.dk).
Her er nogle tips til prøven:
  • De lette spørgsmål besvares først
  • De svære spørgsmål gemmes til sidst
  • Brug ikke for meget tid på et enkelt spørgsmål
  • Hvis et spørgsmål er svært, kan du bruge udelukkelsesmetoden. Den går ud på af finde de 3 forkerte svar. Så må det svar, som er tilbage, være det rigtige!
  • Er du nervøs? Det viser bare, at du er normal. De fleste normale mennesker er nervøse ved en eksamen.