Forbered dig til D-prøven

Du kan forberede dig til D-prøven på forskellige måder. I denne artikel gennemgår jeg 5 veje til forberedelse. Til sidst får du nogle tips til selve prøven.

  1. Læse Vejen til sendetilladelsen
  2. Se videoer
  3. Deltage i et kursus
  4. Gennemgå tidligere prøver
  5. Snak med en radioamatør

Læse Vejen til sendetilladelsen

Figur 1. Vejen til sendetilladelsen (lærebog).

Du bør anskaffe Vejen til Sendetilladelsen, 8. udgave. Bogen koster 149 kr. og er på 120 sider. Den købes hos EDR-shop eller lånes på biblioteket. Den fås også som lydbog og i en udgave med blindeskrift.

Vejen til Sendetilladelsen er en lærebog, som omhandler teorien til de 3 forskellige certifikater (D-certifikat, B-certifikat og A-certifikat). Det gode ved bogen er, at hvert afsnit er mærket med et bogstav som viser, hvilket certifikat afsnittet er relevant for.

Figur 2. Dette afsnit er pensum til D-certifikat.

Figur 2 viser et afsnit fra Vejen til sendetilladelsen, som handler om QSO-teknik. Dette afsnit er relevant til D-prøven. Bemærk, at afsnittet er afmærket med bogstavet D.

Figur 3. Dette afsnit er pensum til A, B og D certifikat.

Figur 3 viser et andet afsnit fra Vejen til sendetilladelsen, som er relevant til alle 3 prøver og afmærket med bogstaverne D B A.

Se videoer

En anden måde af forberede sig på er at se videoer, som er beregnet til undervisning i D-certifikat. Her er en liste over videoer på dansk:

Strøm spænding modstand effekt
Frekvens og bølgelængde
Strømforsyning
Sikkerhed
Antenner
Udbredelsesforhold
Måling med multimeter
Forstyrrelser
Det fonetiske alfabet
Q-koderne
Kaldesignaler og nødsignaler
IARU og båndplaner
Stationsbetjening 1 - simplex
Stationsbetjening 2 - repeater
Rapportering RST
ITU
CEPT
Licensbestemmelser
Regler for gæsteoperatører

Deltage i et kursus

Det er en super ting at deltage i et kursus, som forbereder deltagerne til licensprøven. Kurset vil normalt blive afholdt i en lokalafdeling af EDR. Du kan finde EDR's afdelinger på denne side: Lokalafdelinger i EDR. Det er en god ide at kontakte formanden eller sekretæren i afdelingen for at høre, om de afholder et kursus. De bliver glade for din henvendelse!

Gennemgå tidligere prøver

At gennemgå tidligere prøver giver dig en fornemmelse af, om du er klar til at gå op til den rigtige prøve. Hvis du prøver kræfter med nogle gamle prøver til D-certifikat, og du består de fleste, viser det, at du er godt inde i stoffet. Du vil have en god chance for at bestå den rigtig prøve.
Link til prøver på edr.dk: Prøver til D-certifikat
Link til operatorlicens.dk

Snak med en radioamatør

En god mulighed for forberedelse til licensprøve er at snakke med en radioamatør, som kender teorien. Han eller hun ved, hvad prøven kræver, og kan forklare tingene stille og roligt. Du kan stille spørgsmål og få dem besvaret. Du kan gennemgå tidligere prøver sammen med ham/hende.

Selve prøven

Figur 4. Screen-dump fra Energistyrelsens hjemmeside.

Tid og sted for prøven offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside som vist på figur 4. Stedet er en EDR-afdeling eller ved et stævne for radioamatører. Prøverne er åbne for alle, som har tilmeldt sig på Energistyrelsens hjemmeside (du skal tilmelde dig 14 dage før prøven afholdes, samt betale et gebyr). Du behøver ikke medlemskab af EDR for at deltage i en prøve.

Du skal vise ID (pas, kørekort, sundhedsbevis) for at få adgang til prøvelokalet. Som hjælpemiddel må du medbringe en almindelig lommeregner. Du må ikke medbringe mobil, smart-phone, laptop eller iPad i prøvelokalet.

Figur 5. Spørgeskema til certifikatprøve.

En certifikatprøve varer 90 minutter. Prøven til D-certifikat består af 20 spørgsmål, hvor mindst 15 skal besvares rigtigt for at bestå. Du skal besvare spørgsmål 1-20 på spørgeskemaet (se figur 5). Spørgsmål 21-50 vedrører andre prøver, og dem skal du ikke besvare.

Link: Spørgeskema fra en amatørradioprøve (PDF)

Figur 6. Svarskema til certifikatprøve (foto: amatorradio.dk).

Hvert spørgsmål har 4 mulige svar. Svaret skrives på et svarskema (se figur 6), som skal afleveres til den person, som er ansvarlig for prøven.

Her er nogle tips til prøven:

  • De lette spørgsmål besvares først
  • De svære spørgsmål gemmes til sidst
  • Brug ikke for meget tid på et enkelt spørgsmål
  • Hvis et spørgsmål er svært, kan du bruge udelukkelsesmetoden. Den går ud på af finde de 3 forkerte svar. Så må det svar, som er tilbage, være det rigtige!
  • Er du nervøs? Det viser bare, at du er normal. De fleste normale mennesker er nervøse ved en eksamen.