Vælg et godt kaldesignal

Vælg et godt kaldesignal – Det hører man tit, men, hvad er et godt kaldesignal? Det spørgsmål kan have mange forskellige svar. Man har stort set frit valg, når man skal vælge sit kaldesignal, eller call, som det også benævnes efter det engelske callsign. Lad os begynde med at definere, hvad et kaldesignal egentlig er for en størrelse. Det giver måske sig selv for nogen, men lad os i det fald repetere et kaldesignals opbygning. Her er et kaldesignal: OZ7AM. Det består at et præfiks og et suffiks. Præfikset er…

læs mere

Operationel etik og procedurer

Operationel etik og procedurer For at sikre alle de bedst mulige betingelse for at udøve ”Verdens bedste Hobby” er der internationalt via IARU skrevet en ”håndbog” med anbefalinger for hvordan vi som radioamatører agerer på båndene. Anbefalingerne er en del af IARUs grundlov som EDR har tiltrådt via sit medlemskab af IARU, dermed er disse anbefalinger interessante for EDRs medlemmer, hvis vi vil have mest ud af vores hobby og samtidig have et godt omdømme blandt vore kolleger verden rundt. Et vigtigt element i IARU anbefalingen er: RADIOAMATØRENS KODEKS Radioamatøren…

læs mere

Code of conduct

The Amateur’s Code The Radio Amateur is CONSIDERATE…never knowingly operates in such a way as to lessen the pleasure of others. LOYAL…offers loyalty, encouragement and support to other amateurs, local clubs, and the American Radio Relay League, through which Amateur Radio in the United States is represented nationally and internationally. PROGRESSIVE…with knowledge abreast of science, a well-built and efficient station and operation above reproach. FRIENDLY…slow and patient operating when requested; friendly advice and counsel to the beginner; kindly assistance, cooperation and consideration for the interests of others. These are the…

læs mere