Forbered dig til B-prøven

For at få B-certifikat, skal du have et D-certifikat og du skal bestå en prøve med 16 spørgsmål, hvor mindst 12 skal være rigtige. Du kan forberede dig til B-prøven på forskellige måder. I denne artikel gennemgår jeg 5 metoder til forberedelse. Til sidst i artiklen får du tips til selve prøven.
  1. Vejen til sendetilladelsen og huskeark
  2. Videoer
  3. Deltage i et kursus
  4. Gennemgå tidligere prøver
  5. Snak med en radioamatør

Vejen til sendetilladelsen og huskeark

Figur 1. Vejen til sendetilladelsen (lærebog).
Du bør anskaffe Vejen til Sendetilladelsen, 8. udgave. Bogen koster 149 kr og er på 120 sider. Den kan købes hos EDR-shop eller lånes på biblioteket. Den fås også som lydbog og i en udgave med blindeskrift. Vejen til Sendetilladelsen er en lærebog, som beskriver teorien til de 3 forskellige certifikater (D-certifikat, B-certifikat og A-certifikat). Hvert afsnit er mærket med bogstaver som viser, hvilket certifikat afsnittet er relevant for. Der er ingen afsnit som er til B-certifikat alene. Mange afsnit er beregnet til både B- og A-certifikat. Dette skyldes, at pensum til B-certifikat og A-certifikat stort set er det samme.
Figur 2. Uddrag af Vejen til sendetilladelsen side 26.
Figur 2: Bogstaverne B A viser, at dette afsnit er pensum til både B-certifikat og A-certifikat.
Figur 3. Uddrag af Vejen til sendetilladelsen side 19.
Figur 3: Dette afsnit er relevant for alle 3 prøver og afmærket med bogstaverne D B A. Jeg har lavet nogle huskeark i PDF-format, som kan bruges som en hjælp til at huske de svære ting. Her er en liste med huskeark til B-certifikat:

Videoer

En anden måde af forberede sig på er at se videoer, som er beregnet til undervisning i B-certifikat. Her er en liste over videoer på dansk:

Deltage i et kursus

Det er en super ting at deltage i et kursus, som forbereder deltagerne til B-certifikat. Kurset vil normalt blive afholdt i en lokalafdeling af EDR. Du kan finde EDR's afdelinger på denne side: Lokalafdelinger i EDR. Det er en god ide at kontakte formanden eller sekretæren i afdelingen for at høre, om de afholder et kursus. De bliver glade for din henvendelse!

Gennemgå tidligere prøver

At gennemgå tidligere prøver giver dig en fornemmelse af, om du er klar til at gå op til den rigtige prøve. Hvis du prøver kræfter med nogle gamle prøver til B-certifikat, og du består de fleste, viser det, at du er godt inde i stoffet. Så vil du have en god chance for at bestå den rigtig prøve. Link til prøver på edr.dk: Prøver til B-certifikat Link til b-certifikat.dk

Snak med en radioamatør

En god mulighed for forberedelse til certifikatprøve er at snakke med en radioamatør, som kender teorien. Han eller hun ved, hvad prøven kræver, og kan forklare tingene stille og roligt. Du kan stille spørgsmål og få dem besvaret. Du kan gennemgå tidligere prøver sammen med ham/hende.

Selve prøven

Figur 4. Screen-dump fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.
Tid og sted for prøven offentliggøres på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside som vist på figur 4. Prøven afholdes i en EDR-afdeling eller ved et stævne for radioamatører. Prøverne er åbne for alle, som har tilmeldt sig. Du skal tilmelde dig 14 dage før prøven afholdes, samt betale et gebyr. Du behøver ikke medlemskab af EDR for at deltage i en prøve. Du skal selv tilmelde dig prøven på denne side hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Du skal vise ID (pas, kørekort eller sundhedsbevis) for at få adgang til prøvelokalet. Som hjælpemiddel må du medbringe en almindelig lommeregner. Du må ikke medbringe en mobil, smart-phone, laptop eller iPad i prøvelokalet.
Figur 5. Spørgeskema til certifikatprøve.
En certifikatprøve varer 90 minutter. Prøven til B-certifikat består af 16 spørgsmål, hvor mindst 12 spørgsmål skal besvares rigtigt for at bestå. Du skal besvare spørgsmål 21-36 på spørgeskemaet (se figur 5). Spørgsmålene 1-20 og 37-50 vedrører andre prøver, og dem skal du ikke besvare. Enkelte prøvedeltagere vælger at tage både D-certifikat og B-certifikat ved den samme prøve. Hvis det er dit ønske, skal du besvare spørgsmål 1-36. Endelig kan det lade sig gøre (i hvert fald teoretisk) at erhverve A-certifikat ved en prøve. Så skal du du besvare alle 50 spørgsmål på spørgeskemaet. Link: Spørgeskema fra en amatørradioprøve (PDF) Hvert spørgsmål har 4 mulige svar. Dit svar skrives på et svarskema (figur 6), som skal afleveres til den person, som er ansvarlig for prøven. Selve spørgeskemaet må du gerne tage med hjem, når prøven er slut.
Figur 6. Svarskema til certifikatprøve (foto: amatorradio.dk).
Her er nogle tips til prøven:
  • De lette spørgsmål besvares først
  • De svære spørgsmål gemmes til sidst
  • Brug ikke for meget tid på et enkelt spørgsmål
  • Hvis et spørgsmål er svært, kan du bruge udelukkelsesmetoden. Den går ud på af finde de 3 forkerte svar. Så må det svar, som er tilbage, være det rigtige!
  • Er du nervøs? Det viser bare, at du er normal. De fleste normale mennesker er nervøse ved en eksamen.