Opsæt en vandret yagi med rotor

Denne artikel handler om opsætning af en vandret yagi antenne til 144 MHz. Antennens størrelse skal være passende. En stor antenne har normalt højere forstærkning end en mindre antenne, hvilket er en fordel. Men en stor antenne er mere synlig, og den har større vindmodstand. En stor antenne kan være vanskeligere at sætte op end en lille. Antennen skal placeres så højt og frit som muligt. Herved får man den længste rækkevidde, og antennen placeres i størst mulig afstand fra elektronikken i eget hus og hos naboerne. Herved mindskes risikoen for forstyrrelser. Der er ofte begrænsninger i lokalområdet for, hvor højt antennen må anbringes. Der hvor jeg bor (villakvarter), må antennehøjden maksimalt være 8,5 meter over jorden.

Antennerør

Antennerøret skal være et stålrør, som er beregnet til antenner. Standardlængden er 6 m, men man kan godt få kortere rør. Diameteren skal være 1½ tomme (38 mm) eller 2 tomme (50 mm). Et almindeligt jernrør fra en VVS-butik kan ikke bruges, da det ikke tåler den konstante bevægelse i vinden. Hvis en rotor skal monteres oven på røret, er et 2 tommer rør det bedst valg. Et antennerør kan afkortes med en nedstryger med metalklinge.
Figur 1. Fastspænding af antennerør.
Figur 1 viser, at mindst 20{97e826d49f30bfd67f1b17b0e48a9cdf0df990a0b21462e342b3f776b2b162b4} af antennerøret skal være fastspændt, og gerne mere. Eksempel: Et antennerør er 4 m langt. Hvor meget af rørets længde skal fastspændes? Svar: 20{97e826d49f30bfd67f1b17b0e48a9cdf0df990a0b21462e342b3f776b2b162b4} af 4 m = 0,8 m. Altså skal mindst 80 cm af røret være fastspændt.

Antennemateriel

Figur 2. Gavlbeslag.
Til fastspænding af antennerøret anvendes gavlbeslag af galvaniseret jern som vist på figur 2. Beslagene boltes fast på en solid mur. Beslaget med 2 ben anbringes øverst og beslaget med 3 ben sidder nederst. Beslagene fastgøres til muren med ekspansionsbolte. Der bores huller i murstenene med et murbor ved hjælp af en slagboremaskine. Gavlbeslaget fastspændes som vist på figur 3. Antennerørets dimension er 2 tommer.
Figur 3. Fastspænding af det nederste gavlbeslag.
Hvis du ikke ønsker at opsætte din antenne selv, kan du få en antennemontør til at gøre det. Link: antennemontører i DK. Antennemateriel kan normalt købes i en TV-forretning, men kan også fås på nettet. Elvvs.dk og av-connection.dk handler med antennerør og antennemateriel af god kvalitet fra Triax.

Kabler og konnektorer

Figur 4. Forskellige typer konnektorer.
På 144 MHz er UHF-konnektorer acceptable, men N-konnektorer er bedre. På højere frekvenser end 144 MHz bør du kun bruge N-konnektorer. En ny radioamatør bør købe et færdiglavet kabel med konnektorer i begge ender. Det kaldes et konfektioneret kabel. Spørg din forhandler, om han kan levere sådan et kabel, ellers kan Dansk Microbølge Teknik hjælpe med konfektionerede kabler i god kvalitet. Kabel og konnektorer bør sikres mod fugt og vand, hvis de skal monteres udendørs. Denne video viser hvordan man sikrer en konnektor mod fugt ved hjælp af elektriker-tape. Kabler forhandles i EDR-shop og hos forhandlere af udstyr til amatørradio. Her er to gode antennekabler med dobbeltskærm og lavt tab:
Figur 5. Kablet fastspændes med elektriker-tape.
Kablet fastspændes til antennerøret med elektriker-tape som vist på figur 5. Ved hver ”holder” vikles tapen om røret mindst 3 gange. Holderne anbringes med 30 cm afstand.

Rotor

Retningsbestemte antenner bør drejes med en antennerotor. Jeg vil anbefale en fabriksny rotor til den nybagte radioamatør. Man kan ganske vist spare en del penge ved at købe en brugt rotor, men man risikerer at skulle ud i vedligeholdelse eller reparation. En brugt rotor skal måske have udskiftet potentiometeret, eller der skal renses og smøres lejer og gearkasse. I nogle tilfælde skal man i gang med at udskifte rotorens kuglelejer, og det er ikke nemt!
Figur 6. Yaesu G-450 antennerotor.
Tegning A på figur 6 viser en ”entry-level” rotor, nemlig Yaesu G-450. Den er beregnet til montage på en platform, og boreskabelonen ses på tegning B.
Figur 7. Rotor med mast clamp.
Hvis en rotor skal monteres oven på antennerøret, skal man købe en ”mast clamp”. Mast clamp er et beslag, som skrues fast i bunden af rotoren, så rotoren kan sidde oven på antennerøret. Det er vist på figur 7. Bemærk fabrikkens anbefaling for denne rotor: Toprøret må højst være 80 cm langt.

Video

Klik på billedet nedenfor for at se en video, som på 6 min. gennemgår antenne, mast og rotor hos OZ1BXM.
https://www.youtube.com/watch?v=E6cISmhC6DY&feature=youtu.be
Den samme video på Youtube: 2m yagi og rotor. På videoen ser man, at rotoren er anbragt på en platform, og et støtteleje sidder på en anden platform. Det giver en solid konstruktion, som er god til store antenner. Hvis behovet er mindre, så er konfigurationen fra figur 7 med mast clamp tilstrækkelig. Figur 8 viser, hvordan jeg brugte en mast clamp til montage af rotoren øverst på røret. Det nederste mastrør er et 6 m langt 2 tommer rør; det øverste rør er 80 cm langt med diameteren 1½ tomme. Antennen på figur 8 er en vandret yagi til 70 cm.
Figur 8. Rotoren er monteret ved hjælp af en mast clamp.