Forbered dig til A-prøven

For at få A-certifikat, skal du besidde D-certifikat og B-certifikat og bestå en prøve med 14 spørgsmål, hvor mindst 10 spørgsmål skal være rigtige. Du kan forberede dig til A-prøven på forskellige måder. I denne artikel gennemgår jeg 5 metoder til forberedelse.
  1. Vejen til sendetilladelsen og huskeark
  2. Videoer
  3. Deltage i et kursus
  4. Gennemgå tidligere prøver og "Forklaring til prøver"
  5. Tal med en radioamatør
Pensum til B-certifikat og A-certifikat stort set er det samme. Spørgsmålene til A-certifikat er svære end spørgsmålene til B-certifikat, og man skal ofte foretage beregninger ved prøven.

Vejen til sendetilladelsen og huskeark

Figur 1. Vejen til sendetilladelsen, 8. udgave.
Lærebogen Vejen til sendetilladelsen er særdeles vigtig ved forberedelse til A-certifikat. Rigtig mange afsnit i Vejen til sendetilladelsen er fælles med B-certifikatet, se et eksempel på figur 2. Disse fælles afsnit er vigtige, da en del spørgsmål til A-certifikat falder i denne gruppe. Jeg henviser også til de huskeark, som nævnes i Forbered dig til B-prøven.
Figur 2. Uddrag af Vejen til sendetilladelsen side 26.
Nogle afsnit i Vejen til Sendetilladelsen er beregnet for A-certifikat alene. Et eksempel er vist på figur 3 nedenfor. Disse afsnit bør du studere grundigt i din forberedelse.
Figur 3. Uddrag af Vejen til sendetilladelsen side 51.
Der er også afsnit i Vejen til sendetilladelsen, som er fælles stof for alle 3 kategorier. De er mærket med D B A. Til A-certifikatet kan der komme spørgsmål i disse stofområder.

Videoer

Alle de videoer, som er relevante for B-certifikat, er også relevante for A-certifikat. Jeg har ikke lavet videoer specielt til A-certifikatet. En liste over videoer til B-certifikat findes i Forbered dig til B-prøven.

Deltage i et kursus

EDR's lokalafdelinger afholder kurser til D-certifikat og B-certifikat. Det er ikke så ofte, at et kursus med sigte på A-certifikat afholdes. Hvis du kan finde sådan et kursus, er det bare med at møde op! Kurset vil give dig værdifulde informationer og du vil udføre lærerige beregninger. Det er altid godt at have adgang til en kvalificeret underviser.

Gennemgå tidligere prøver og "Forklaring til prøver"

At besvare tidligere prøver til A-certifikat er en effektiv metode til indlæring. Hvis du ikke deltager i et kursus til A-certifikat, er de tidligere prøver vigtige at gennemgå. Foruden besvarelse af en prøve bør du altid gennemgå det tilhørende dokument "Forklaring til prøver". Her vises alle beregninger, og der henvises til relevante afsnit i Vejen til sendetilladelsen. Link til prøver og "Forklaring til prøver" på edr.dk: Prøver til A-certifikat Link til a-certifikat.dk

Tal med en radioamatør

En god mulighed for forberedelse til certifikatprøve er at tale med en radioamatør, som kender teorien. Han eller hun ved, hvad prøven kræver, og kan forklare tingene stille og roligt. Du kan stille spørgsmål og få dem besvaret. Du kan gennemgå tidligere prøver og "Forklaring til prøver" sammen med ham/hende.

Selve prøven

Tilmelding til prøven og hvordan den afholdes er beskrevet i Forbered dig til B-prøven.
Figur 4. Spørgeskema til certifikatprøve.
En certifikatprøve varer 90 minutter. Prøven til A-certifikat består af 14 spørgsmål, hvor mindst 10 spørgsmål skal besvares rigtigt for at bestå. Du skal besvare spørgsmål 37-50 på spørgeskemaet (figur 4). Spørgsmål 1-36 vedrører andre prøver, og dem skal du ikke besvare. Link: Eksempel på en prøve for radioamatører. Svarene på de 14 spørgsmål skrives på et svarskema (figur 5). Svarskemaet afleveres, når prøven er slut.
Figur 5. Svarskema til certifikatprøve (Foto: amatorradio.dk).