OZ75BO & OZ75MAY

I anledning af 75 året for afslutningen af 2. verdenskrig, og dermed Danmarks befrielse, var kaldesignalet OZ75MAY aktivt i maj 2020. Bornholm blev dog først befriet den 5. april 1946, så danske radioamatører vil være aktive med de to specielle kaldesignaler

OZ75BO og OZ75MAY i perioden
1. – 11. april 2021

Der kan være aktivitet på alle båndene, inklusiv WARC båndene, og der kan anvendes SSB, CW samt alle Digitale Modes.

For de operatører som er aktive fra Bornholm samt de omkring liggende øer, vil kaldesignalet være OZ75BO
For øvrige deltagere i resten af Danmark vil kaldesignalet være OZ75MAY blive benyttet

Alle licenserede danske radioamatører kan deltage som operatør. For tilmelding og yderligere information henvises til hjemmesiden http://oz75may.oz0j.dk/