LUBLIN JULI 1980 DIPLOM

Diplomet er tilgængelig for hver licenseret amatørradiostation rundt om i verden, der har opnået det nødvendige antal point.
For at modtage diplomet skal følgende antal point opnås under kampagnen:

SP-stationer - 80 point,
EU-stationer - 50 point,
DX-stationer - 20 point.Scoren for QSO:
QSO med en speciel station vist nedenfor med „1980“ i kaldesignalet - 10 point
QSO med en anden station (aktiv station), der deltager i tildelingskampagnen - 5 point
Du kan finde listen over stationer aktive stationer på websiden:
https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=award&id=92.

Særlige stationer, der deltager i tildelingskampagnen, er følgende:
3Z1980LL - QSL via SP8PJL,
HF1980LL - QSL via SP8HPW,
SN1980LL - QSL via SP8KAF,
SO1980LL - QSL via SP8LKSR,
SP1980LL - QSL via SP8PAI,
SP1980LS - QSL via SP8CHI,
SQ1980LL - QSL via SP0PGA.

QSO kan udføres med brug af forskellige modes på alle amatørradiobånd i henhold til din licens. QSO cross-mode, cross-band og via repeaters tælles ikke med. QSO med en given station tæller kun én gang, idet man ser bort fra bånd og modulation. QSO med en af ​​de specielle stationer (dem med nummeret „1980“ i kaldesignal) er obligatorisk. QSO med specielle stationer vil blive bekræftet med specielle QSL-kort sendt af QSL-bureauet.

Diplomet gives kun i en elektronisk version, den er gratis og kan downloades fra kampagnens webside https://logsp.pzk.org.pl/a/ll1980/index.php.

Stationer, der deltager i kampagnen (aktive stationer, giver point) bedes venligst sende deres logfiler til websiden  https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=sendlog.html inden 8. august 2021.

Du kan finde listen over stationer, der deltager i kampagnen (giver point til diplomet, aktive stationer) på følgende webside https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=award&id=92.
Fristen for registrering af de aktive stationer i kampagnen er 31. juli 2021.


Regler findes på https://logsp.pzk.org.pl/a/ll1980/rules.php