Bemærkninger til IARU HF Championship

10-11 juli deltog OZ1HQ i den 24 timer lange contest med ikke mindre end 29 operatører fordelt på 11 forskellige QTH i Danmark.

CONTEST : IARU-HF
10-07-2021 - 11-07-2021
CATEGORY : MULTI-OP ALL HIGH MIXED ASSISTED HQ
CALLSIGN : OZ1HQ
OPERATORS: OZ30EU OZ1LO 5P0O OZ2TF OZ5BD OZ1BCG OZ1RH OZ2U OZ6CM OZ8ABA OZ4HJ
OPERATORS: OZ1ISY OZ1ETA OZ2I OZ1JUX OV3T OZ1ADL OZ7AM OZ1AA OZ1IKY OZ6OM
OPERATORS: OZ2CQ OZ1OM OZ1ANA OZ8SW OZ8PG OZ4UN OZ2PBS OZ4ABH
NAME : Experimenterende Danske Radioamatoerer
ADDRESS : Klokkestoebervej 11
5230 Odense M

BåndQSOPointsMult
1.84711.27044
3.57342.01640
72.5498.14196
142.98111.12799
211.2914.00773
2834694638
TOTAL8.37227.507390

SCORE : 10.727.730


Vi var aktive fra 11 forskellige steder i Danmark med det specielle kaldesignal OZ1HQ

Som du kan se på kurven herunder var der aktivitet alle 24 timer og vores samlede score voksede støt.
Meget mere information kan du finde på HJEMMESIDEN HEROperatørcertifikater


Her er et par stemningsbilleder


---- 80M SSB
Her er loggen for 80m SSB
Desværre kom der nogle ting på tværs som fik ødelagt min dagsrytme plus en hovedpine ved 2 tiden som trak ud.
vy 73 de ou8a, Steen

---- 15M SSB
Det var lidt af en udfordring at få logge ud af PC´en på EDR, styresystemet er XP og de browser versioner vi har herpå vil IKKE arbejde samme med one.com - heller ikke efter opdate. Så jeg måtte ud på EDR med et usb stik i aftes. Næste hurdle var at under opsætning havde jeg fået indtastes dato som 2001 i stedet for 2021. Det ER nu rettet i filerne, men jeg er ikke sikker på hvorledes jeg retter ucx filerne der ligger på PCen.
Vedhæftet log som CBR & ADIF
Jeg går ud fra du indberetter til Allis.
vy 73 Bjørn

---- 10M SSB
Hermed mit beskedne bidrag til årets IARU HQ test, på 10M SSB.
Vy 73 de´
OZ2PBS – Palle

---- 10M CW
Vedhæftet log fil mm
Bemærkninger herunder – giv lyd hvis jeg skal rette noget (x er manglende oplysninger)
Masser af QSB og Aurora især lørdag aften, nat og tidlig søndag morgen
Det blev kun til ca 140 QSO’er  incl 2 dupe
Call                      Bemærkning
OF1HQ               Kunne ikke lytte rapport no  599 xxfrx
KP2A                  Fik 599 AA – formoder det var 599 11 – det har jeg skrevet i log
YO9RIF og
OU9RIJ              Begge er kørt med nogle minutters mellemrum - Er måske samme ???
Vy73 de OZ4ABH
Jorgen Morch

---- 15M CW
Hermed en ADI fra holdet i Frederikssund.Resultatet knapt så godt som sidste år. Vi var aktive i alle de timer båndet var åbent. Testen forløb problemfrit. Grejet kørte upåklageligt, vores Expert 1K - kørte kun med max 600W for ikke at at overtempe !! Hyggeligt samvær og god forplejning. 
Nu kommer dit store arbejde med at sammenkøre alle logs ! Vi har en del "dupe", det er nemmere  og hurtigere at logge end at afvise...
LOG program : N1MM+
På holdets vegne de bedste 73'er
OZ4UN, OZ8SW, og OZ8PG Per

---- 20M CW
Vedhæftet er loggen for 20 meter CW
Jeg har kun lavet en "lyn-gennemgang"
Fjernet C30HQ der var en pirat !
(2012-07-10 utc 23:28; C30HQ med rapport "ARDAM")
ADIF - skal du bruge andet?
VY 73 Kenneth

---- 40M SSB
Hermed det magre resultat fra 40 m SSB efter en test med en alvorlig hændelse og adskillige problemer under testen.
Der er ca. 300 m fra shacket til den 25 m høje mast med 4 elm beamen så rotoren blev styret via internettet med en RemoteRig RC-1216H. Det viste sig hurtigt at det ikke fungerede stabilt, da rotoren en gang imellem ikke ville køre eller fortælle hvilken retning antennen stod i. Vi mistænke at der gik HF i systemet og satte feritter på kablerne ude ved masten dog uden det hjalp ret meget. Antennen kunne dog i starten af testen altid drejes efter en løbetur derud, så vi var QRV og kunne også bruge en reservedipol.
Vi havde stillet PA-trin i garagen for at slippe for varme og støj hvad gjorde det behageligt at køre QSO'erne. Til gengæld blev der varmt i garagen... PA-trinet blev videoovervåget og Power Master II var sat til at bryde PTT hvis SWR kom over 1:2 samt til at give alarm hvis outputtet kom under 50 W.
Omkring 22 Z viste power metret at PA-trinet ikke gav output. Mens operatøren fortsat passede pileuppet løb vi nogle stykken ned i garagen hvor PA-trinet stod med en rød lampe for Fault og den ville ikke slukke lige meget hvad vi gjorde for et resette trinet. Til sidst tændte og slukkede vi trinet, men det skete der heller ikke noget ved bortset fra det sædvanlige at lyset blinkede i hele huset når lytterne skulle lades op igen. Undervejs opdagede Søren, OZ1BCG at det kildede lidt i fingrene når han rørte PA-trinet, lidt mystisk for trinet var (eller burde være) jordet via den gul/grønne i CEE-stikket og i hvert fald var jordet via coaxkablet og antennemastens fire jordspyd, et ved hvert ben. Da vi ikke kunne få gang i PA-trinet blev det koblet fra både nettet og antennen. Da vi derefter kom op i radiorummet sad Bjørn, OZ5BD på en stol og havde det dårligt da han havde fået et kraftigt elektrisk stød ved at have rørt ved radioen og et eller andet, muligvis computeren. Da han var utilpas og havde ondt i hele kroppen blev han straks kørt på skadestuen.
Det dæmpede naturligt nok lysten at køre QSO'er da man nærmest ikke kan undgå at røre ved radioen og computeren. Vi lavede fejlfinding næsten med den ene hånd i lommen ved at måle vi alle steder hvor der kunne tænkes at være potentiale forskelle uden at vi fandt noget. Det mest nærliggende er at PA-trinet var årsagen til at Bjørn fik stød, men da vi ikke kunne bevise at der ikke samtidigt var en anden fejl i installationen fandt jeg det uforsvarligt at fortsætte testen med det udstyr der var brugt de første 10 timer af testen. Der var imidlertid en anden operationsplads til rådighed med en K3s og et SPE 2K-FA. Det udstyr kunne tages i brug ved at trække coaxkablerne hen til det andet værelse og det blev planen. Dog var vi alle berørt af Bjørn's uheld og havde ikke lyst til at fortsætte før vi have sovet lidt og var kommet til hægterne. Resultatet blev at vi udskudte testen til søndag morgen hvor Jørgen, OZ0J uanmeldt kom forbi med morgenbrød hvad vi satte pris på. Vi fik snakket tingene igennem over morgenkaffen og fik undervejs oplyst at Bjørn havde det bedre, hans EKG var fint men hospitalet havde dog beholdt ham til observation. Bjørn dukkede op senere søndag formiddag hvor han 'kun' havde lidt ondt i hånden. Bjørn er elektriker og vi snakkede det skete igennem. Husets el-installationer er sikret af to HFI-relæer og PA-trinet i garagen var tiilsluttet et tredje HFI-relæ. Ingen af dem havde slået fra, men det viste sig at garagens HFI-relæ ikke slog fra når man trykkede på testknappen. Den mest nærliggende konklusion er at en overgang i PA-trinet havde lagt spænding ud på coaxkablernes skærm og dermed på radioen hvilket gjorde det muligt at få stød ved samtidigt at røre ved noget andet. Stødet blev så kraftigt fordi HFI-relæet i garagen ikke slog fra. Det er dog ikke endeligt bevist endnu. 
Det står klart klart og det har også hele tiden været planen at alt udstyr skal jordes, så det må vi se at få udført.
Nogenlunde samtidigt med fejlen på PA-trinet ville antennerotoren igen ikke reagere på remotestyringen fra huset. Efter den sædvanlige løbetur ud til masten blev det konstateret at rotoren nu kun ville dreje med uret. Indikeringen viste desuden 110 grader uanset hvor langt man drejede eller forsøgte at dreje med antennen. De fejl havde ikke været der tidligere, så man kan godt forestille sig at en overspænding fra PA-trinet har ødelagt noget mere i kontrolboksen ved antennen, det skal der fejlsøges på efter testen.
Med morgenkaffen overstået trak vi antennernes coaxkabler op til det andet værelse og blev QRV med den station der. Søndag hen mod middagstid er der kun forhold til Europa på 40 m, så det blev kun til 48 flere QSO'er og det samlede QSO-antal kom kun lige over 1.000. De første 970 blev kørt på 10 timer og det er omkring halvdelen af tidligere års QSO-antal i alle 24 timer. Årets resultatet blev:
 Band     QSOs     Pts  ITU  HQ   Pt/Q
     7    1018    2996   25   38   2,9
1 Mult = 16,2 Q's
Loggen er vedlagt.

Under testen gjorde vi dog nogle positive erfaringer, idet vertikalen til 160 og 80 m også kan afstemmes til 40 m. Den står ca. 300 m fra beamen og blev sat på en anden K3s så vi kunne gøre forsøg med at køre inband. Til min store overraskelse var der ikke ret meget QRM fra hovedstationen når inbandstationen var mere end ca. 15 kHz fra hovedstationen. Det betød at det var muligt at lytte båndet over selvom hovedstationen ekspederede pileuppet i rasende tempo.
Endvidere havde jeg mellem PA og antenne sat 4O3A båndpassfiltre som dæmper nærmeste contestbånd med omkring 55 dB. Det var nok til at vi kunne køre med anden en kW station og beam på 10-15 og 20 m uden at blive forstyrret af 40 m og og uden at forstyrre 40 m, selvom der ingen filtre var sat på 10-15-20 m stationen. Det betød at dem der ikke fik nok QSO'er ved at køre 40 m pileup kunne slappe af med hygge QSO'er på 10-15-20 m, det skal jo også være sjovt/hyggeligt at køre test. Vi havde en nylicenceret amatør med som fik lov til at prøve kræfter med QRM'en og tempoet på 40 m, først som hjælpeoperator og derefter ved at køre nogle QSO'er. Jeg tror nok at han fandt det lidt mindre stressende at være på 10-15-20 m.
Alt i alt hyggede vi os lige indtil ulykken både med det det drejede sig om, nemlig pileuppet fra en 4 elm på en 25 m mast stående på en 5 m bakketop med vid udsigt over det støjsvage landskab især fra nord over vest til syd (USA, Caribien og Sydamerika) og med hygge-QSO'er på andre bånd, kontestkaffe og anden forplejning samt et par kg rødt oksekød med passende tilbehør.
73, Palle, OZ1RH.

---- 80M CW
Hermed log for 80 m
73 Ole OZ2TF

---- 160M SSB
Det var resultatet af 160 meter SSB
Sjovt at være med, godt at der blev skubbet lidt til mig. 
VY 73 - oz30eu Svend Erik

---- 160M CW
Hermed det beskedne bidrag.
Det er noget af en ”ørkenvandring” at køre contest på 160 m på denne årstid som bekendt og i år var absolut ingen undtagelse, så det lykkedes mig kun at skrabe ca. 275 QSO’er sammen.
Jeg har kørt alle dem som kunne høre mig og omvendt der blev spottet på RBN, cluster mv.
73 og arbejdslyst med loggene
OZ1LO Leif

---- 20M SSB
Her er filen fra 20 meter
Vy 73 de OZ1JUX Kim

---- 40M CW
Det gik faktisk strygende lige fra start. Selvfølgelig blev der mindre og mindre at lave efterhånden som de fleste havde haft kontakt med os.
Vi forbedrede vores resultat fra sidste år, så vi er godt tilfredse.
Best 73 fra OZ1ISY & OZ2I