Bemærkninger til Russian MMC 2021

Russian Multi Mode Contest SOAB(HP) CW OZ3SM
Stephan Muller
 via contesting.com - man. 2. aug. 00.01

En god weekend i selskab med world wide contestere i CW mode  for mit vedkommende. Men alle baandsegmenter var taget i brug af modes CW, RTTY og SSB, enten single mode eller mixed mode.
Dynamikken i score-udregningen var stor idet summen af DXCC og Oblast gav multipliers tilligemed, at QSO på 80 og 40 m baandene gav 10 og 6 points for oblast og andre verdensdele og lidt mindre for de andre baand. Dette betyder at ens score vokser relativt meget for hver QSO. Det er motiverende i sig selv.
Udbredelsesforholdene var gennemsnitlige med pil nedad. Stoejniveauet højt på 160, 80 og 40 meter med QSB og elektriske udladninger pga. torden i nærliggende omraader. 15 m lidt aabent til Europaforbindelser.
Der var ikke saa mange deltagere som jeg kunne oenske mig, og min QSOrate var meget lille  i de sidste timer af contesten., idet man da allerede har koert alle de stationer der kan hoere ens signal, og det er ikke saa mange, som jeg kunne oenske mig, men konsekvensen af smaa antenner
og ringe beliggenhed. Ikke mange OZ-stationer med i CW delen.
Tak for QSO med OZ1AAR paa alle baand, OZ7BQ og OY1CT.Resultatet iflg. N1MM efter ca. 12 timer blev:
Band     QSOs     Pts  DXC  OBL  Pt/Q
1,8           14      40      11       4     2,9
3,5           71     442     25     18     6,2
7          147     950     35     33     6,5
14         276     942     49     44     3,4
21           94     298     32     15     3,2
28           15      43       8       4      2,9
Total         617    2715  160  118     4,4
Score: 754.770
1 Mult = 2,2 Q'sVy 73 de Stephan OZ3SM

------------------------------------------------------