Introduktion til QO-100

https://www.youtube.com/watch?v=TJxELL5Q93M
Figur 1.
Se videoen på YouTube: QO-100 Radioamatørernes geostationære satellit Jeg vil anbefale, at du starter med at se ovenstående video på 7 min. Den gennemgår de grundlæggende ting om den geostationære satellit QO-100. Der kræves intet certifikat for at lytte til satellitten. For at sende over QO-100 skal du anvende 2,4 GHz og hertil kræves B-certifikat.
Figur 2. Den geostationære bane.
En geostationær satellit følger Jordens rotation ved ækvator. Set fra ethvert punkt på Jorden står satellitten stille. En antenne, som rettes mod en geostationær satellit, bliver justeret og dernæst spændt fast. Det er en stor fordel, at antennen er monteret permanent og ikke skal drejes. Lige nu findes der én geostatonær satellit, som medfører amatørradio: Es’hail-2. Denne satellit blev opsendt i november 2018 fra Cape Canaveral i Florida. Opsendelsen var bestilt af firmaet Es’HailSat fra Qatar. Den del af satelliten, som benyttes af radioamatørerne, kaldes Qatar Oscar 100 og forkortes QO-100. Det er nemmere at benytte QO-100 end LEO satellitterne. LEO satellitterne er i konstant bevægelse hen over himlen, og det kræver, at radioamatørens antenner hele tiden skal justeres, så de peger mod satellitten. LEO satellitternes sende- og modtagefrekvenserne ændrer sig konstant på grund af doppler-effekten. Disse udfordringer har man ikke ved en geostationær satellit.
Figur 3. QO-100 footprint.
Figur 3 viser satellittens dækningsområde (dens footprint) ned til 0 graders elevation. En elevation på 0 grader er næppe realistisk for en station på Jorden; i praksis vil elevationen være 5-10 grader eller mere. Det betyder, at footprint er lidt mindre end vist på figuren.

Transpondere på QO-100

Transponderne på QO-100 er i drift døgnet rundt. Dette giver radioamatørerne helt nye muligheder for at mødes på alle tidspunkter af døgnet uafhængigt af ionosfæriske forhold og solplettal.
Figure 4. Båndplan for NB transponderen.
NB transponder (Narrow Band) har 500 kHz båndbredde (figur 4). Dens indgangsfrekvens er fra 2400,000 MHz til 2400,500 MHz (13 cm båndet). Brugerens signal på indgangen bør være RHCP (Right Hand Circular Polarization). Udgangs­frekvensen er 10489,500 MHz til 10490,000 MHz (3 cm båndet) og polarisationen er vertikal (V) Generelle regler for brug af NB transponderen:
  • Signalet fra brugeren må ikke være kraftigere end satellittens beacons
  • Hold mindst 5 kHz afstand til de 3 beacons
  • Signalets båndbredde må højest være 2,7 kHz
  • Transponderen er non-inverting (USB på uplink udsendes som USB på downlink)
  • FM incl. DSTAR og DMR er forbudt (for stor båndbredde)
  • Brug full-duplex så du kan høre dit eget signal mens du sender
Figur 5. Båndplan for WB transponderen.
WB transponder (Wide Band) har 8 MHz båndbredde (figur 5). Dens indgangsfrekvens ligger mellem 2401,5 MHz til 2409,5 MHz (13 cm båndet). Brugeren bør anvende RHCP på indgangen. Udgangsfrekvensen er 10491 MHz til 10499 MHz (3 cm båndet). Polarisationen er horizontal (H). Generelle regler for brug af WB transponderen:
  • Intet signal må være kraftigere end DATV beaconen
  • Anvend DVB-S2 med højst 2 MS symbol rate
  • En transmission må højst vare 10 min.
  • Transmissionens indhold skal være relateret til amatørradio
Brugerne af WB transponder opfordres til at besøge Qatar-Oscar 100 Wideband Spectrum Monitor for at annoncere deres udsendelser og de tekniske parametre. Siden indeholder desuden en chat-funktion.

Links

God præsentation af QO-100 ( AMSAT-UK og BATC): https://rsgb.services/public/events/agm/2019/presentations/Oscar_100_RSGB_AGM_2019.pdf Facebookgrupper: OSCAR-100, QO-100, Es'Hail, satellite operators and experimenters QO-100 Satellite Users Group