Event: OVØJUTLANDIA – OV7ØJUT

Da Koreakrigen brød ud den 25. juni 1950, gav Danmark tilsagn om at assistere FN og United Nations Command og at give humanitær støtte til de allierede styrker i Sydkorea. Der blev meget hurtigt stillet medicinalvarer til rådighed, og efter forhandlinger blev der enighed om, at Danmark også sendte et hospitalsskib. I efteråret 1950 accepterede ØK at stille Jutlandia til rådighed for den danske regering og efter ombygning afgik skibet den 23. januar 1951 med kurs mod Korea.
I anledningen af 70-året for denne begivenhed aktiverer Experimenterende Danske Radioamatører en særlig radiostation med kaldesignalerne OVØJUTLANDIA og OV7ØJUT

Du har nu igen mulighed for at være med i en EDR aktivitet og dermed skabe trafik på vores HF bånd. I perioden fra 1. februar 00: 00 UTC til 31. marts 23: 59 UTC vil dette kaldesignal være aktiv på de fleste amatørradiobånd med CW, SSB, RTTY og andre digitale Modes. Alle HF bånd, inklusive WARC-bånd, og alle Modes kan bruges.
EDR har indstiftet et specielt diplom som radioamatører verden over har mulighed for at søge ved at have de nødvendige kontakter på båndene.

Deltagelse i eventen, som operatør, er åben for alle licenserede radioamatører i Danmark.
For at være operatør på JUTLANDIA skal du være registreret. Det gør du ved at sende en mail med oplysning om navn, QTH, kaldesignal, e-mail adresse og gerne hvilke modes du vil bruge. Når du tilmelder dig vil du automatisk få tilsendt reglerne samt vejledning til forskellige fælles hjælperedskaber.
Send din tilmelding til OZ2I@edr.dk

Aflevering af LOG
Det er vigtigt, at du har et logprogram, der kan lave en ADIF fil da ADIF er det eneste format som godkendes.
Din log for OVØJUTLANDIA skal navngives: ”JUT-XXXXXX-y.adi” hvor  XXXXXX= dit eget kaldesignal og y er nummer på loggen. På samme måde skal logfilen for OV7ØJUT navngives 70JUT-XXXXXX-y.adi".
Minimum en gang for hver dag du er aktiv, bedes du indsende din log. Det er vigtigt at navngive din log-fil korrekt og det er vigtigt at du har udfyldt OPERATOR og STATION-CALLSIGN inde i logprogrammet så det kommer med i ADI-filen. Vejledning tilsendes de tilmeldte.  Log sendes til OZ2I@edr.dk

Deltagercertifikat
Alle aktive operatører kan downloade et specielt Operatørcertifikat når aktiviteten er slut. For at få certifikat skal den enkelte operatør køre mere end 75 QSO’er i løbet af eventen.

Event manager er OZ2I, spørgsmål sendes til OZ2I@EDR.dk
QSL manager er OZ1ACB, QSL spørgsmål sendes til OZ1ACB@wiland.dk
Award manager er OZ4CG, Diplom spørgsmål sendes til OZ4CG@live.dk