Invitation – EM Fodbold 2021

Europæiske Fodbold Mesterskaber 2021


I anledning af Danmarks deltagelse i fodbold EM har Experimenterende Danske Radioamatører planlagt en event i tidsrummet 11. juni - 11. juli 2021, hvor der vil være aktivitet med det specielle kaldesignal

5P2UEFA/xx  

Der vil være aktivitet på alle HF båndene med CW, SSB og Digimodes. Du kan være med som operatør hjemme fra din egen station eller fra en lokalafdeling/klub. Kravet er at du har enten en B eller en A licens.
Det udvidede suffiks  /xx  vil bestå af et tocifret tal og benyttes kun i forbindelse med ansøgningen om diplom.          (Alle QSL kort og LoTW, e-QSL samt Clublog vil være uden dette ekstra suffix!)

Generelle regler for deltagelse i 5P2UEFA eventen

Dato: Fredag den 11. juni til søndag den 11. juli 2021.
Tidsrum: Alle dage klokken 00:00 - 23:59 UTC
Bånd: 160 - 10 meter inklusiv WARC og 60m
Modes: CW, SSB, Digi
Klasse: Single-operatør eller Klub/Lokalafdeling.
Exchange: RS(T)
Kaldesignal: 5P2UEFA/xx
Tilmelding: sker til oz2i@edr.dk med oplysning om dit (eller klubbens/ lokalafdelingens) kaldesignal, dit navn og adresse samt e-mail adresse. Senest 10. juni får du tilsendt dit personlige suffiks som du bruger under eventen sammen med kaldesignalet.
Elektronisk Log i ADIF-format sendes til oz2i@edr.dk de dage hvor du har været aktiv. Der skal altid indsendes log uanset hvor mange QSO du har kørt og samme dag du har kørt dem.
Præmie til den operatør med flest QSO i hver klasse og hver mode. Resultatet offentliggøres i OZ samt på EDR hjemmeside. Der skal være mindst 500 QSO i loggen
Diplom til de to operatører med 2. og 3. flest QSO i hver klasse og hver mode. Diplomerne kan downloades fra EDR Hjemmeside. Der skal være mindst 200 QSO i loggen
Operatør certifikat til alle aktive operatører kan downloades fra EDR hjemmeside. Der skal være mindst 100 QSO i loggenAlverdens Radio Amatører kan opnå et diplom ved at have kontakt med 5P2UEFA/xx stationer. Ligeledes kan de bestille QSL kort gennem ClubLog OQRS eller direkte ved oz1acb@wiland.dk
Diplom kan sendes med e-mail (gratis) eller med posten for 10 USD. Kontakt diplom manager OZ4CG Carsten - oz4cg@live.dk
Alle tovejs kontakter og SWL rapporter tæller til diplomet.
Kontakt med 5P2UEFA/xx på forskellige bånd eller med forskellig mode (CW, Phone eller DIGI) tæller 1 point.  Eksempel: Kontakt med 5P2UEFA/93 på 20m CW og 20m SSB og 20m RTTY og 40m CW giver dig tilsammen 4 points.
Der udgives tre kategorier af Diplomer:
DX:  GULD=7    -  SØLV=5    -  BRONZE=3
EU:  GULD=12  -  SØLV=8   -  BRONZE=5
OZ:  GULD=16  -  SØLV=12  -  BRONZE=7
Send din ansøgning til diplom manager OZ4CG@live.dk


Spørgsmål og tilmelding til Contestmanager, oz2i@edr.dk

73 de OZ1ACB, OZ4CG og OZ2I Henning

Web info https://www.qrz.com/db/5P2UEFA